Ook walpersoneel moet trainen

Per 1 januari 2010 wordt de training voor walpersoneel betrokken bij vervoer van gevaarlijke stoffen over zee verplicht. Dit volgt uit amendment 34 van de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code. Toezicht op deze verplichting vindt plaats door de Inspectie Verkeer en Waterstaat,Toezichteenheid Zeevaart, Unit Gevaarlijke Stoffen

Het toezicht vindt plaats tijdens de bestaande bedrijfsinspecties. Er kan dan gecontroleerd worden of personen een training hebben gehad en of dit kan worden aangetoond.

Bron: Gevaarlijke Lading, 08-06-2009;