Op 25 november 2006 vindt de derde monitoringsdag van de BVSV plaats

De Belangenvereniging Snoekbaarsvissers (BVSV) organiseert op zaterdag 25 november 2006 alweer haar derde snoekbaarsmonitoringsdag op het Volkerak-Zoommeer. Een grote groep vrijwilligers zet zich hiervoor belangeloos in. Hierin is de BVSV uniek: nooit eerder lukte het een vereniging sportvissers uit alle windstreken van Nederland te interesseren voor een georganiseerde vismonitoring.

Vele sportvissers zullen weer in hun boten plaatsnemen om systematisch het water af te vissen. Vangen ze een snoekbaars, dan worden de gegevens van de vis genoteerd, waarna deze direct wordt teruggezet in het water. Op termijn geven deze vangstgegevens een beeld van de snoekbaarspopulatie en de eventuele veranderingen die hierin optreden.
Het standpunt van de BVSV is dan ook: vang een snoekbaars en laat hem weer zo snel mogelijk zwemmen. In het jargon heet dit principe ‘catch and release’. Hierin onderscheiden de leden van de BVSV zich, ook op monitoringsdagen, van de beroepsvissers, die de vis meestal zullen doden.

De gegevens die de monitoringdag van 25 november op zal leveren, kunnen worden gebruikt in de Visserij Beheer Commissies (VBC’s) die door de overheid verplicht zijn gesteld. Binnen een VBC overleggen waterbeheerders, sportvissers, beroepsvissers en overige belanghebbenden met elkaar, met als het doel het realiseren van een gezonde visstand. En een goede visstand is belangrijk voor Nederland, niet alleen vanwege de recreatieve belangen, maar ook vanwege de vele watervogels die voor hun voedsel afhankelijk zijn van vis.

Sportvisserij Nederland, de belangenorganisatie voor de sportvisserij, is van mening dat vangstregistratie door de sportvisserij een goede zaak is. Helaas is het ondanks herhaalde verzoeken van de BVSV nog niet duidelijk of Sportvisserij Nederland aanwezig zal zijn op de monitoringsdag.

Overigens zal de dag niet alleen erg zinvol zijn, net als de eerste en tweede monitoringsdagen, maar ook uitermate leerzaam en gezellig!

Bron: BVSV, 14-11-2006;