Op de bres voor poepende zeiler

Het Friese Tweede Kamerlid Lutz Jacobi (PvdA) wil weten waar zeilers en andere watersportliefhebbers op de Wadden of het IJsselmeer komend seizoen hun uitwerpselen moeten achterlaten.Zij heeft daar vrijdag samen met haar collega Jan Boelhouwer schriftelijke vragen over gesteld aan de minister van Milieu en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.
Pleziervaartuigen mogen vuil water niet meer vrij lozen.

Bron: De Stentor, 23-02-2009;