Op meerdere vlakken een recordjaar voor haven Amsterdam

Havenbedrijf Amsterdam heeft in 2018 bij een licht gestegen omzet een nettoresultaat behaald van 68,5 miljoen euro, een stijging van 12,5 procent ten opzichte van het resultaat in 2017 (60,9 miljoen euro). De opbrengsten (omzet) namen in 2018 toe met 5 procent naar 157,4 miljoen euro, met name door een record aan gronduitgiften van 45,1 hectare (2017: 18 hectare) en toegenomen havengelden als gevolg van het overslagrecord van 82,3 miljoen ton goederen (2017: 81,3 miljoen ton).

2018 recordjaar Haven Amsterdam Foto Port of Amsterdam
Foto, Port of Amsterdam.

Deze en meer resultaten publiceerde het havenbedrijf vandaag in zijn Jaarverslag 2018. De jaarcijfers laten een financieel gezonde positie zien van het havenbedrijf, dat profiteert van het gunstige economische klimaat. De toegevoegde waarde van de haven nam met ruim 4 procent toe tot 7,2 miljard euro en de havengebonden werkgelegenheid steeg met ruim 2 procent naar 68.399 banen.

Kanteljaar naar biobased en circulaire bedrijven

Opvallend aan de opbrengsten uit gronduitgiften is het grote aandeel in erfpacht uitgegeven vierkante meters aan bedrijven met biobased en circulaire activiteiten. Van de 45,1 hectare uitgegeven terrein is ruim 20 procent (9,1 hectare) aan dit type bedrijven toegewezen (2017: 2 procent), zoals twee bedrijven die plastics omzetten in nieuwe grondstoffen.

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: “Gevoed door gesprekken aan klimaattafels, nieuwe duurzame initiatieven en door de vestiging van nieuwe spelers die actief zijn in de energietransitie en de circulaire economie, zien wij dat de haven kantelt. Het aandeel nieuwe bedrijven met een duidelijk duurzaam profiel begint omvang te krijgen. We worden sneller, slimmer en schoner. Dat is een goede ontwikkeling.”

Ongeëvenaard volume in overslag en record aantal schepen

De overslag in de Amsterdamse haven groeide in 2018 tot 82,3 miljoen ton, een record. Ook de overslag in het Noordzeekanaalgebied bereikte met 101,8 miljoen ton een niet eerder geëvenaard volume. Verder was 2018 een recordjaar wat betreft het aantal scheepsbezoeken. In het Noordzeekanaalgebied nam het aantal zeevaartscheepsbewegingen met 7 procent toe naar 17.952 (2017: 16.813). De bezoeken van cruiseschepen steeg met 180 zeecruiseschepen en 2.007 riviercruiseschepen naar nieuwe hoogten.

Footprint ruim 25 procent gedaald

Zo’n 27 procent (+7 procent) van de schepen ontving een duurzaamheidskorting op het havengeld. De footprint van het Havenbedrijf daalde met 25,6 procent, ook een record. Het aantal aangelegde zonnepanelen in het gebied nam in 2018 met 50.024 m2 toe en bedraagt nu 55.000 vierkante meter. Het investeringsniveau van het havenbedrijf lag met 53,3 miljoen euro 40 procent hoger dan in 2017 (EUR 31,9 miljoen).

Blijven investeren in duurzaamheid

De Amsterdamse haven speelt bij het bevorderen en realiseren van de duurzame ambities van stad en metropoolregio een belangrijke rol. Ook dit jaar investeert Port of Amsterdam weer in het creëren van duurzame toegevoegde waarde voor stad en regio. Duurzaamheid en ruimte voor bedrijvigheid zijn thema’s die blijvend aandacht krijgen.

Jaarverslag

Ga voor het jaarverslag 2018 van Port of Amsterdam naar
https://jaarverslag2018.portofamsterdam.com/