Open Dagen Maritieme Academie Harlingen op 10 en 11 februari

Op vrijdag 10 februari van 16.00 tot 20.00 uur en zaterdag 11 februari van 10.00 tot 15.00 uur organiseert de Maritieme Academie Harlingen de jaarlijkse Open Dagen. De school ontvangt dan onder andere leerlingen uit het basisonderwijs en hun ouders of begeleiders die zich oriënteren op een vervolgopleiding. Ook worden de Open Dagen elk jaar bezocht door leerlingen vanuit andere voortgezette onderwijsopleidingen die willen instromen in het mbo.

In het hoofdgebouw worden in de lokalen van natuurkunde, knopen en splitsen en motoren proeflessen van 15 minuten gegeven en er is een beroepenmarkt met bedrijven en instellingen die voorlichting geven over toekomstige banen. Ook is er een Oudercafé waar met directie en staf in een informele sfeer gesproken kan worden.

In het water voor de school worden roei demonstraties gegeven en kunnen bezoekers naar het lifeboat trainingscentrum van de Maritieme Academie Holland. Dit trainingscentrum is een organisatie van maritieme vmbo, mbo en hbo scholen in Noord en West-Nederland en tevens onderdeel van deze school.

Simulatorencentrum met Full Mission Binnenvaartsimulator
Een andere eyecatcher is het simulatoren centrum aan het Oude Jaagpad (100 meter achter het hoofdgebouw) met de Full Mission Binnenvaartsimulator, de meest geavanceerde ter wereld.

Pendelbussen naar opleidingsschepen
Er rijdt ook een pendelbus naar de opleidingsschepen ms Maxima en ms Emeli welke in het centrum van Harlingen liggen afgemeerd. Genoeg te zien waardoor de bezoekers aan de Open Dagen een prima indruk van de maritieme opleidingen kunnen krijgen als basis voor een kansrijke loopbaan.

‘Wonen op school’ in het Maritiem Hotel
De huisvesting van de leerlingen, Maritiem Hotel genoemd, is ook te bezichtigen. De leerlingen laten graag zien dat ‘wonen op school’ aangenaam en goed geregeld is. De meeste leerlingen van de Maritieme Academie Harlingen wonen op school. Voor klas 1 en 2 is dat niet verplicht maar wel handig als men van ver komt. Vanaf klas 3 en 4 is het verplicht als onderdeel van het onderwijsproces. Later moeten de leerlingen als bemanningslid ook samenwonen op een schip.

Nieuwe opleiding: Scheeps- en jachtbouw
Tijdens de Open Dagen wordt ook de nieuwe opleiding Scheeps- en jachtbouw onder de aandacht gebracht. Bij voldoende deelname gaat het komend schooljaar deze nieuwe vmbo opleiding van start. De komende jaren is in deze sector een grote behoefte aan goed opgeleide jonge vakmensen. De opleiding  in Harlingen sluit naadloos aan bij de mbo opleiding Scheeps- en jachtbouw van ROC Friese Poort in Sneek. Samen bieden deze scholen en de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden een doorlopende leerweg aan. De nieuwe opleiding is in nauwe samenwerking met scheepsbouw bedrijven in Fryslân tot stand gekomen.