Open poolroute biedt Rotterdam voordelen

Door het smelten van het Noordpoolijs wordt de noordelijke zeeroute tussen Noordoost Azië en Noordwest Europa commercieel levensvatbaar. Dit betekent een verkorting van de scheepvaartroute met een derde ten opzichte van de momenteel gebruikte zuidelijke zeeroute.  De haven van Rotterdam zou hiervan (kunnen) profiteren. Aldus het Nederlandse nationale bureau voor economische planning (CPB).

Het CPB onderzocht de effecten van de economische schok die de opening van de noordelijke zeeroute met zich meebrengt. In de studie “Melting Ice Caps and the Economic Impact of Opening the Northern Sea Route” schetst het CPB effecten zoals  een substantiële verschuiving van de bilaterale handelsstromen tussen Azië en Europa, verplaatsing van de handel binnen Europa, zwaar scheepvaartverkeer langs de Noordpool en een aanzienlijke daling van het verkeer door het Suezkanaal.

Deze veranderingen in de wereldwijde handelsstromen hebben gevolgen voor het reële inkomen en welvaart van de betrokken landen. De verwachte omleiding van de handel heeft ook belangrijke geopolitieke implicaties. Het zal leiden tot de reorganisatie van de wereldwijde waardeketens binnen Europa en tussen Europa en Azië, ook zal de politieke belangstelling en milieudruk op de Noordpool toenemen.

Voor Nederland is de opening van de noordelijke zeeroute van bijzonder belang, gezien de strategische ligging van de Rotterdamse haven. Naar verwachting nemen haar handelsvolumes met Noordoost Aziatische landen significant toe en ze kan mogelijk dienen als een knooppunt van nieuwe wereldwijde waardeketens.

Meer… Havenbedrijf Rotterdam