Opening in Brouwersdam voor gezonder Grevelingenmeer

  • binnenland

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) trekken 75 miljoen euro uit voor een doorlaat in de Brouwersdam. Zo wordt het water in het meer doorlopend ververst waardoor de natuur zich herstelt. 

In de jaren 70 is het Grevelingenmeer volledig afgesloten van de Noordzee en daardoor is het natuurlijke ecosysteem aangetast. Het water bevat te weinig zuurstof voor vissen, planten en ander onderwaterleven.

Weer eb en vloed
Minister van Nieuwenhuizen: ‘We hebben Nederland veiliger gemaakt tegen de gevaren van hoog water. De komende jaren gaan we samen gericht investeren om ook de waterkwaliteit en de natuur in de grote wateren weer op peil te brengen. Met maatregelen die eb en vloed mogelijk maken, komt er weer genoeg zuurstof in de Grevelingen en verbeteren we de biodiversiteit.’

Combinatie met getijdencentrale
Met de provincie wordt nog onderzocht of het deels openen van de Brouwersdam gecombineerd kan worden met een getijdencentrale die elektriciteit opwekt door eb en vloed.

In totaal 275 miljoen voor waterkwaliteit en natuur
Het kabinet heeft in totaal 275 miljoen euro uitgetrokken voor verbeteringen. Naast het op peil brengen van de waterkwaliteit en de natuur in de Grevelingen en de Eems-Dollard, wordt ook geïnvesteerd in extra zuivering bij rioolwaterzuiveringsinstallaties om te voorkomen dat medicijnresten, microplastics en andere ongewenste chemische stoffen in de natuur en het water terechtkomen. Ook worden maatregelen uitgewerkt om de milieueffecten van landbouw op natuur en waterkwaliteit te verminderen.

Beide ministers sturen vandaag een brief naar de Tweede Kamer over hun investeringen in water en natuur.

Photo:

Related news

List of related news articles