Opening in duinen van Ameland Noordwest door hoog water

  • binnenland

In de zeereep van Ameland is ter hoogte van strandpaal 3 een opening ontstaan. Dit gebeurde tijdens het hoge water in de nacht van woensdag op donderdag. Door deze opening in de eerste duinenrij kan zeewater bij hoge waterstanden de achterliggende duinvallei instromen.

De doorbraak past binnen de verwachting van Rijkswaterstaat. De veiligheid is niet in geding, want de primaire waterkering die het eiland beschermt tegen overstroming, ligt verder landinwaarts.

Verwachting opening duin
Op dit deel van de eilandkust meet Rijkswaterstaat al langere periode erosie van de kust. De zeereep, de eerste duinenrij, neemt hierdoor in volume af en wordt lager en smaller. Bij voorgaande stormen spoelden golven al over het lage duin. De doorbraak van vanochtend past in verwachting van Rijkswaterstaat en is over een langere periode ontstaan. De eerdere erosie, verhoogde waterstanden langs de kust van afgelopen dagen en hogere golven vormen de oorzaak.

Doordat het gebied achter de duinen hoger ligt, stroomt er niet veel water naar binnen. Er stroomt momenteel voornamelijk zoet water uit de achterliggende duinvallei de zee in. Bij een volgende storm met hogere waterstanden is het mogelijk dat er meer water het achterliggende gebied instroomt en de opening breder wordt. Tegelijkertijd kan de wind het gat ook zelf dichtschuiven met zand. Rijkswaterstaat houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Dynamisch kustbeheer en suppletie
De doorbraak van het duin past binnen de afspraken die Rijkswaterstaat heeft gemaakt over dynamisch kustbeheer. Dat betekent op deze locatie dat Rijkswaterstaat niet actief helmgras plant of duinafslag herstelt, maar wel om de 3 tot 4 jaar extra zand op het strand aanbrengt met een zogeheten zandsuppletie. Dat zand versterkt de kust en beschermt de kust tegen verdere erosie. De wind kan dit zand meevoeren en zo ook de zeereep herstellen. Een volgende suppletie staat op deze locatie op de planning voor eind 2018 of begin 2019.

Photo:

Related news

List of related news articles