Opgraving van vrachtschip uit de Tachtigjarige Oorlog hervat

Aan de Vogelweg in Lelystad, net onder het maaiveld, ligt een wrak van een vrachtschip uit de Tachtigjarige Oorlog. Vorig jaar is het schip opgegraven door de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF) en dat leverde veel informatie en een uitgebreide inventaris op. Toch bleven er genoeg onbeantwoorde vragen om dit jaar de opgraving te hervatten. Het tweede jaar van de opgraving aan de Vogelweg in Lelystad gaat van start op maandag 4 juni.

Het veldwerk zal zo’n zes weken in beslag nemen, tot 13 juli. In deze zes weken tijd hoopt bijzonder hoogleraar prof. dr. André van Holk veel informatie te krijgen over het wrak. ‘Er bestaan sterke vermoedens dat dit het eerst gevonden schip in Nederland is dat diende als goederenvervoer tussen de rede van Texel en Amsterdam’, aldus van Holk. Uitgebreider onderzoek levert hopelijk meer duidelijkheid over de functie en bemanning. De opgraving wordt gedaan door bijzonder hoogleraar prof. dr. André van Holk en scheepsarcheoloog Laura Koehler. Zij worden geassisteerd door collega’s en amateur- en studentarcheologen.

Het archeologisch veldwerk naar hetzelfde schip in 2011 gaf al veel informatie over de bouw van het schip en zijn inventaris. Met jaarringonderzoek is aangetoond dat het schip gebouwd is in 1553. Bij het blootleggen van het schip kon men vaststellen dat het tijdens een zware storm is gekapseisd. Verder werd er een uitgebreide uitrusting en inventaris gevonden. Bijzonder zijn de drie rapieren (degens) en de houten tonnen gevuld met ongebluste kalk en zware ijzeren staven. Wat de exacte rol was van het schip tijdens de Tachtigjarige Oorlog, of dat het een geuzenschip of een Spaans schip betreft, is nog niet te zeggen. Van Holk geeft aan ‘we zoeken nu de details om de vermoedens te rechtvaardigen’.

Het publiek kan het verloop en de uitkomsten van de opgraving op de voet volgen. Op zaterdag 16 juni is er een speciale publieksdag waarbij de archeologen zullen vertellen over de bevindingen tot dan toe. Ook houden de archeologiestudenten op de IFMAF Facebookpagina (Scheepsarcheologie-Flevoland) en de weblog van de IFMAF: https://ifmaffieldschool.blogspot.com bij wat hun bevindingen zijn.

De opgraving is in het kader van de IFMAF. Dit is een samenwerking tussen Provincie Flevoland, gemeente Lelystad, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Nieuw Land. De verschillende partijen hebben in 2006 een samenwerkingsovereenkomst getekend om het^ maritiem archeologisch universitair onderwijs en onderzoek te versterken. Kijk voor meer informatie op www.nieuwlanderfgoed.nl