Opnieuw op zoek naar afval MSC Zoe

Er ligt nog steeds troep die MSC Zoe heeft gemaakt na het verlies van de containers in zee. Rijkswaterstaat is daarom begonnen met het vervolg van de pilot Hot Spot Net Catching om klein afval op te vissen dat afkomstig is van het schip. Het werk wordt uitgevoerd door een vissersschip, in bezit van de benodigde ontheffingen en certificering om aan de slag te gaan op de verkeersbaan op de Noordzee verder. Met aangepaste netten wordt er tot en met september in totaal 18 dagen op de Noordzee naar klein afval gevist dat zich op of net onder de zeebodem bevindt.

Tijdens de pilot in juli 2019 bleek dat op 2 van de 3 hotspots, boven de eilanden Ameland en Schiermonnikoog, het naar boven halen van afval het meest kansrijk is. Op deze hotspots is tijdens de pilot ruim 5000 kilo afval opgevist en aan land gebracht. Rijkswaterstaat laat daarom de komende weken in deze 2 gebieden verder naar klein afval vissen. Gedurende de werkzaamheden in de verkeersbaan wordt het vissersschip bijgestaan door een guardschip om de veiligheid van de bemanning en het schip en de langsvarende schepen te bewaken.