Opnieuw stukje steentijdschedel gevonden op Maasvlaktestrand

Symposium ‘20 meters under water’ presenteert oudheidkundig onderzoek Maasvlakte 2
Op het Maasvlaktestrand is in januari opnieuw een stukje menselijke schedel gevonden. Het lijkt evenals twee jaar geleden om fossiel botmateriaal te gaan. De Universiteit van Groningen onderzoekt de ouderdom van de fragmenten. Bij eerdere vondsten van menselijk bot op het Maasvlaktestrand bleek het om schedelfragmenten uit de Steentijd te gaan van zo’n 9.000 jaar oud. Of er verband is tussen de twee op het strand gevonden schedelstukken blijkt mogelijk na het onderzoek.

Op 1  januari vond de familie Schiemann uit Rotterdam tijdens een wandeling op het strand verschillende stukjes fossiel. Nadat de foto’s van de vondsten op Oervondstchecker.nl werden geplaatst, vermoedden deskundigen al snel dat het om een bijzondere vondst ging. Dat is nu komen vast te staan. Een van de stukjes wordt door experts als een stukje menselijke schedel gedetermineerd. Hoe oud het fragment is wordt de komende weken onderzocht in een daarin gespecialiseerd laboratorium van de Universiteit Groningen.

Twee jaar geleden vond amateur paleontoloog Walter Langendoen ook op het Maasvlaktestrand  het eerste stukje mensenschedel. Dat bleek later zo’n 9000 jaar oud te zijn. In die periode, de midden-steentijd, leefden in het gebied waar de Maas in zee stroomt jager-verzamelaars. Bij archeologisch onderzoek dat tijdens de aanleg van Maasvlakte 2 onder water is uitgevoerd is een jachtkamp gevonden van zo’n groep jager-verzamelaars.

Symposium 20 meters under water
Het resultaat van het onderzoek naar de ouderdom van het recent gevonden stukje schedel is mogelijk begin maart bekend. Op 5 en 6 maart organiseert het Havenbedrijf dan in samenwerking met onder meer de Rotterdamse archeologische dienst BOOR en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)  het symposium ‘20 meters under water’. Vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland plaatsen de resultaten van al het archeologisch, paleontologisch, geologisch en botanisch onderzoek in  breed perspectief. Dit oudheidkundig onderzoek heeft plaatsgevonden tijdens de aanleg van Maasvlakte 2.

Een van de meest spectaculaire vondsten is een verdronken jachtkamp van jager-verzamelaars van zo’n 9.000 jaar geleden. Het werd aangetroffen in de bodem van de Yangtzehaven, zo’n 20 meter onder het wateroppervlak. Het kamp is dermate goed bewaard gebleven dat uit afvalresten viel af te leiden waar de jager-verzamelaars het hele jaar door van leefden. Dat varieerde van vis en vlees tot noten, zaden en wortels.

Oervondstchecker.nl
Het op 1 januari 2015 gevonden stukje  mensenschedel werd door Anke Schiemann op de web applicatie  Oervondstchecker.nl geplaatst. Op deze mobiele website kunnen fossielen vondsten geplaatst worden die op het Maasvlaktestrand zijn gedaan. Experts beoordelen de foto’s en geven snel een indicatie van wat het gevonden fossiel zou kunnen zijn. Wetenschappers blijven via de app op de hoogte van wat er in het oude zand van Maasvlakte wordt gevonden. Sinds het Havenbedrijf Rotterdam in januari 2014 Oervondstchecker.nl lanceerde zijn ruim tweeduizend vondsten gemeld. Het merendeel van de gevonden fossielen betreft botten van dieren als mammoeten, wolharige neushoorns, paarden en runderen. Fossielen met een link naar onze voorouders worden minder vaak gevonden, het gaat dan om dierlijke botten die door mensen zijn bewerkt tot werktuig of om bewerkt vuursteen waar messen, pijlpunten en bijlen van werden gemaakt. Stukjes fossiel menselijk bot zijn tot nu toe zeer sporadisch aangetroffen in het zand waar de Maasvlakte mee is opgespoten.

Zelf zoeken?
Wie zelf op jacht wil naar fossielen, kan mee op Fossielenexpeditie met amateur paleontoloog Walter Langendoen. Twee maal per maand geeft hij op het Maasvlaktestrand uitleg over fossielen en hoe je ze herkent op het strand.

Meer… www.futureland.nl