Oprichting Vereniging Holland Home of Wind Energy

De Nieuwe Export Vereniging voor de Wind Eenergy in Nederland

Dinsdag 17 mei 2011 is de nieuwe exportvereniging Holland Home of Wind Energy opgericht. Holland Home of Wind Energy (HHWE) heeft als doelstelling het Nederlandse bedrijfsleven actief in de windenergie industrie internationaal te promoten. De markt voor windenergie blijft wereldwijd groeien. Nederland heeft veel kennis en ervaring in windenergie, zowel onshore als offshore. Door bundeling van deze kennis en expertise kunnen we de Nederlandse bedrijven als een interessante partner aanbieden op de buitenlandse markten. Samenwerking tussen marktpartijen onderling en kennisinstellingen vergroot de toepasbaarheid van onze technologie en stimuleert de verdergaande specialisatie en versterking de Nederlandse windenergiesector in het buitenland. Door HHWE worden de Nederlandse bedrijven efficiënter en krachtiger ondersteund bij hun internationale activiteiten in de wind energie.

 

De belangrijkste activiteiten van HHWE zijn o.a.:

 • Bevorderen van overleg met gerelateerde brancheorganisaties en samenwerking tussen de leden onderling.
 • Het verzorgen exportondersteuning d.m.v. (handels)missies en effectieve beursdeelnames voor leden in het buitenland.
 • Het bepleiten van de belangen van haar leden bij derden.
 • Onderzoek naar nieuwe markten.
 • Het begeleiden van de leden bij het betreden van nieuwe markten.
 • Verzorgen van up-to-date marktonderzoek.
 • Beschikbaar stellen van up-to-date marktinformatie aan de leden.
 • Het verzorgen van aanvragen voor overheidsondersteuning.
 • Opzetten en stimuleren van innovatieve Publiek – Private Samenwerking (PPS).
 • Uitvoeren van (door overheid ondersteunde) projecten.
 • Versterken van het (inter)nationale netwerk t.b.v. de leden.
 • Juridische ondersteuning.
 • Uitvoeren plan van aanpak voor de komende 3 jaar op basis van het [email protected]. programma Wind Energy.

Van 22 t/m 24 Juni 2011 zal HHWE i.s.m. een aantal Nederlandse bedrijven, deelnemen aan de Wind Power Asia beurs te Beijing. HHWE ondersteund ook een groot PPS project op het gebeid van Wind Energy in China. Deze week zal een groot cluster van Nederlandse bedrijven en kennisinstituten in de wind energie sector een aanvraag indienen voor een [email protected] programma bij het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie.

Voorzitter van HHWE is de heer Wim Jenniskens, directeur van VDL Klima. De overige bestuursleden zijn: de heer Robert Slettenhaar (Directeur Slettenhaar Sourcing Consultancy), de heer Arnold Timmer (Directeur We4Ce), de heer Bart Martens (Directeur Wind-Fix). Directeur van HHWE is de heer Gerrit Klanderman die wordt ondersteund door het secretariaatsbureau van RS Vision BV te Rotterdam onder leiding van Mevr. Jannetta Versteeg.

Van links naar rechts: Arnold Timmer(board member), Wim Jenniskens(Chairman), Jannetta Versteeg (Secretariats Office RS Vision), Robert Slettenhaar (board member), Bart Martens (board member) en Gerrit Klanderman (Director of HHWE)