Oprichting virtuele Port Health Authority Rotterdam

Op donderdag 26 maart 2009 wordt in het World Port Center in Rotterdam het convenant ‘Port Health Authority Rotterdam’ ondertekend door onder andere Havenbedrijf Rotterdam en GGD Rotterdam-Rijnmond met als doel zich gezamenlijk inzetten voor de infectieziektebestrijding in de haven van Rotterdam.

Het samenwerkingsverband is een gevolg van de vernieuwde International Health Regulations die sinds 1 december 2008 zijn geïmplementeerd in de nieuwe Wet publieke gezondheid. Aanleiding voor deze veranderingen was de opkomst van wereldwijde infectieziekten zoals SARS en de vogelgriep. De minister van VWS heeft de haven van Rotterdam aangewezen als A-haven. Dit betekent dat de haven van Rotterdam moet voorzien in een plan voor noodsituaties, een quarantaineruimte en een crisisdienst in geval van uitbraken van infectieziekten.

Ontrattingscertificaten
Schepen die de haven aandoen, kunnen terecht bij de Port Health Authority voor informatie over infectieziektebestrijding in de haven en meldingen van infectieziekten aan boord (Maritime Declaration of Health).Tevens kunnen zij via de website van de Port Health Authority Rotterdam de ‘Ship Sanitation Certificates’ (de vroegere ‘ontrattingscertificaten’ die zijn uitgebreid met technische hygiëne zorg) aanvragen. Om de virtuele Port Health Authority een duidelijk gezicht te geven en schepen goed te kunnen informeren over gezondheidsrisico’s in de haven, is besloten om een website te bouwen. Die is te bereiken via de site https://www.portofrotterdam.com/nl/scheepvaart/port.health/index.jsp

Bundeling van krachten
In Rotterdam zijn de taken van een Port Health Authority van oudsher ondergebracht bij verschillende organisaties. Om binnen die bestaande structuur de krachten van alle betrokken organisaties te kunnen bundelen, is besloten om een ‘virtuele’ Port Health Authority Rotterdam op te richten: één aanspreekpunt met daarachter de verschillende instanties die de taken en verantwoordelijkheden verdelen.

De volgende organisaties ondertekenen het convenant: de GGD Rotterdam-Rijnmond, Roteb, Havenartsenpraktijk Port Health Centre, Port Health Service, Medical Centre for Seamen, Havenbedrijf Rotterdam NV, het Havenziekenhuis, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), de Kustwacht en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Het Havenbedrijf heeft de coördinerende taak tussen de diverse ketenpartijen.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam, 24-03-2009;