Opstelten stemt in met ‘Rotterdam Rules’

Nederland gaat de ‘Rotterdam Rules’ ratificeren. Dat schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Jusititie in een brief aan de Tweede Kamer. Verladersorganisatie EVO vindt het een verstandig besluit, omdat de huidige internationale regels voor het zeegoederenvervoer sterk verouderd zijn.

De Rotterdam Rules, een nieuw VN-verdrag dat het internationale vervoer van goederen over zee regelt, moet het vervoerrecht moderniseren. Het verdrag vervangt een bestaande regeling uit 1924. Door technologische en juridische ontwikkelingen is die regeling verouderd.

Modernisering
In juni hebben belangenbehartigers minister Opstelten opgeroepen om het verdrag te ratificeren. EVO, belangenbehartiger van bedrijven die eigenaren zijn van goederen, stelt dat een modernisering van het zeevervoerrecht hard nodig is. Momenteel is het zeevervoerrecht internationaal niet goed afgestemd. Bestaande verdragen zijn niet altijd volledig en de interpretatie van de regels verschilt per land. Dit is nadelig voor de handel van goederen over zee – meer dan tachtig procent van de wereldhandel. De relatief grote Nederlandse haven- en vervoersector profiteren daarom van het handelsbevorderende effect van de Rotterdam Rules, die bijvoorbeeld het gebruik van digitale vervoerdocumenten mogelijk maken.

Ratificatie
In 2009 tekenden de eerste landen in Rotterdam de nieuwe regels voor het zeevervoer. Sinds 2009 hebben 24 landen het verdrag ondertekend. Het verdrag treedt echter pas in werking wanneer minstens twintig landen het ratificeren. Tot nu toe hebben alleen Spanje en Togo dit gedaan.

Meer… EVO