Organisaties steunen protest tegen korting op internaatssubsidies

Voorzitter Erica Terpstra van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontving van CBRB en Kantoor Binnenvaart een brief waarin de sociaal-economische organisaties in de binnenvaart hun steun betuigen aan het LOVT in het streven de korting op de internaatssubsidie te verijdelen.


Het Landelijk Oudercontact voor de Trekkende bevolking (LOVT) is de vereniging van ouders van kinderen van schippers en kermisexploitantanten. De LOVT probeert minister Hoogervorst van SZW te bewegen het voornemen om de subsidie aan de schippersinternaten met tien procent te verminderen te laten vallen. CBRB en Kantoor Binnenvaart wijzen op het grote belang van de subsidiëring voor de gehele sector binnenvaart. ?Zoals u ongetwijfeld weet, is het gezinsbedrijf één van de pijlers van de binnenvaart en mede de reden van het succes van de Nederlandse binnenvaart. Korten op de subsidie betekent dat de kwaliteit van de zorg en opvang van de kinderen – welke op zich al zwaar onder druk staat – ernstig in gevaar komt.? CBRB en KB merken op dat er geen enkele specifieke motivering aan de beoogde korting ten grondslag ligt.

Bron: CBRB, 27-10-2003;