Otto Koedijk universitair docent vakgroep Havens en Scheepvaartwegen TU Delft

Per 1 april 2014 is drs. Otto C. Koedijk, senior adviseur bij Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving benoemd tot universitair docent binnenvaart bij de Vakgroep Havens en Scheepvaartwegen van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit Delft. Hij volgt Milou Wolters op. Met de benoeming wordt de strategische alliantie tussen RWS en de TU – die al enige jaren bestaat – gecontinueerd.

Deze alliantie is er op gericht kennis samen te brengen en onderzoek te initiëren. Hierbij wordt in voorkomende gevallen de verbinding gelegd met andere TUD-faculteiten en RWS-onderdelen.

Otto versterkt in deeltijd de Vakgroep Havens en Scheepvaartwegen van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Zijn werkzaamheden richten zich op het begeleiden van afstudeerders en promovendi, en het verzorgen van colleges.

Otto werkt sinds 2002 als adviseur scheepvaart bij Rijkswaterstaat en dat zal hij ook gewoon blijven doen. Daarvoor heeft hij 6 jaar beroepsmatig gevaren als kapitein in de binnen- en zeevaart. Verder is hij ook actief binnen de Permanent International Association of Navigation Congresses PIANC.

Meer… TU Delft 

Related news

List of related news articles