Oudeschild weer even haven voor Tesoboot

Oudeschild gaat volgend jaar augustus weer een weekje ‘ouderwets’ fungeren als veerhaven voor Texels Eigen Stoomboot Onderneming, die dan 100 jaar bestaat. De bootverbinding tusen Den Helder en Texel is, vanaf de eerste afvaart op 15 augustus 1907, jarenlang via Oudeschild verlopen.

Bron: Noordhollands Dagblad, 07-12-2006;