Overdracht lichtschip Texel in Den Helder

Het bekende lichtschip Texel, dat al twaalf jaar als blikvanger van Museumhaven Willemsoord fungeert, is vrijdag 19 december in ’t Schipperscafé officieel door Rijkswaterstaat overgedragen aan de huidige beheerder, de Stichting Historie der Kustverlichting.

Het lichtschip Texel, ook wel Lichtschip Nr. 10 genoemd, heeft altijd al een nauwe band met Den Helder gehad. Niet alleen omdat het vaartuig vanaf 1996 deel uitmaakt van de schepencollectie van Museumhaven Willemsoord, maar ook omdat het schip in juli 1950 op Rijkswerf Willemsoord op stapel is gezet. Na de oplevering diende het schip vanaf september 1952 op de locatie Texel, zo’n 18 mijl uit de kust, als markering voor de splitsing van vaarwegen en was daarmee onderdeel van het zogeheten verkeersscheidingstelsel. Na veertig jaar trouwe dienst werd het lichtschip in 1992 uit dienst gesteld.

Na drie jaar werkeloos langs de walkant te hebben gelegen, droeg Rijkswaterstaat het beheer over het 45 meter lange schip over aan de Gemeente Den Helder. Deze meerde het schip af in het bassin van de Oude Rijkswerf Willemsoord. Het werd hiermee één van de eerste nautische monumenten die waren bestemd voor de inrichting van de toekomstige museumhaven. De Gemeente Den Helder droeg op haar beurt het beheer weer over aan de Stichting Historie der Kustverlichting, die wordt geleid door Lyda Voska-van der Steen en Nanne Voska. Samen met een groep vrijwilligers en met steun van de Stichting Nautische Monumenten Den Helder is het vaartuig in de daaropvolgende jaren prachtig gerestaureerd en fungeert thans op haar huidige ligplaats als echte blikvanger.

Vrijdagmiddag 19 december heeft regiohoofd E. Bisschop namens Rijkswaterstaat, het lichtschip Texel officieel over gedragen aan voorzitter Henk Mosk van de Stichting Historie der Kustverlichting. Dit vond plaats onder het toeziend oog van de Helderse wethouder Hans Boskeljon, die onder andere cultuurhistorie in zijn portefeuille heeft. Bij de overdracht behoort ook een ‘bruidsschat’ ter waarde van 60.000 euro die dient te worden aangewend voor een grote dokbeurt en het benodigde onderhoud van het lichtschip. De officiële overdracht werd muzikaal omlijst door het Stookerskoor Den Helder.

Bron: Stichting Nautische Monumenten Den Helder, 22-12-2008;