Overeenkomst over nevengeulen langs IJssel

Met het zetten van een handtekening hebben wethouder Ina Adema van Deventer en gedeputeerde Piet Jansen van Overijssel vanmiddag de plannen voor het graven van nevengeulen bij de IJssel bekrachtigd.

Bron: de Stentor, 26-01-2007;