Overig stukgoed veert op

De overslag van overig stukgoed (staal, non-ferro metalen, papier en hout, fruit, projectlading) is in de eerste helft van 2010 ten opzichte van dezelfde periode 2009, toegenomen met 18% tot 3,3 miljoen ton. Hoewel de crisis ook in Rotterdam sporen blijft trekken, is het herstel duidelijker dan elders.

Subsectoren
De toename is vooral te danken aan de overslag van staal bij Steinweg Maasvlakte, brammen van Duitsland naar de Verenigde Staten, en Broekman Distriport met meer aanvoer van hoogwaardige staalproducten uit Zweden. De overslag van non-ferro metalen, voornamelijk aluminium, vertoonde bij de belangrijkste overslagbedrijven (Steinweg, Metaaltransport en Broekman Distriport) een wisselend beeld maar bleef per saldo constant. Er werd meer projectlading overgeslagen dankzij de aanvoer van casco’s van binnenvaartschepen op de boeien (Zie Veel projectlading ‘over de boeien’) en overslag bij Broekman Distriport van windturbines en onderdelen voor een project bij het naburige Huntsman. De behandeling van papier- en houtproducten bleek en blijkt redelijk weerstand te bieden aan crisisinvloeden. De conventionele overslag van fruit lijdt al langer onder de doorgaande containerisatie (Zie: Vitamine Rotterdam) en de problemen bij overslagbedrijf Seabrex, uitmondend in een faillissement. De doorstart als Rotterdam Fruit Wharf door Sea-Invest biedt perspectief dat echt gestalte moet krijgen in de bouw van een nieuw ‘Cool Port’ op de zuidoever. (Zie Freshcorridor.nl)

Vernieuwing en uitbreiding
Investeringen in vernieuwing en uitbreiding wierpen in het eerste halfjaar hun vruchten af. Dit niet alleen op de Maasvlakte, Steinweg, maar ook in het Waalhavengebied bij Rhenus Logistics.

In dit gebied herontwikkelen Havenbedrijf Rotterdam en bedrijven tevens de locatie RDM-Oost voor de behandeling van projectlading en metalen. Stuwadoor RHB versterkte zijn positie in projectlading door de inzet van de sterkste, 208 ton, mobiele havenkraan in Europa.

Bron: Port of Rotterdam, 06-08-2010;