Overlast sluiting Maeslantkering viel mee

De overlast door de sluiting van de Maeslantkering is meegevallen, zo meldt het Havenbedrijf Rotterdam. De sluiting leidde vooral tot vertraging van een aantal binnenvaartuigen en zeeschepen.

De hoge waterstand die de stremming veroorzaakte, viel samen met een stormachtige westerwind. Daardoor was het werk op de terminals al voor een belangrijk deel stopgezet en konden schepen niet meer uit de haven vertrekken of arriveren. Bovendien stremde de dichte kering vooral de entree naar de Botlek en het centrum van Rotterdam. Tegenwoordig vindt het grootste deel van de overslag in Rotterdam plaats op de Maasvlakte, in de Europoort en langs het Calandkanaal. Dit westelijk havengebied bleef gewoon bereikbaar.