Overnachtingsplaatsen essentieel voor binnenvaart

Rijkswaterstaat wil nieuwe overnachtingsplaatsen aanleggen voor binnenvaartschippers langs de Beneden-Lek. Bij Bergambacht moeten 8 plaatsen komen, zodat schippers zich aan de wettelijk voorgeschreven rusttijden kunnen houden. Zo zorgen we voor vlot en veilig verkeer over water.

Als gebruiker van overnachtingsplaatsen is de brancheorganisatie van de binnenvaart, Koninklijke BLN-Schuttevaer, een belangrijke partij in dit project. Met Leny van Toorenburg kijkt Rijkswaterstaat terug op de samenwerking en vooruit naar het gebruik van de overnachtingsplaatsen.

Leny van Toorenburg: “Al in een vroeg stadium zijn wij als branchevereniging betrokken. In elke stap hebben wij onze expertise ter beschikking gesteld en onze visie mogen geven. Ook Bas Goudriaan, oud schipper, van onze afdeling Ouderkerk is vanaf het begin betrokken. Terugkijkend zijn we steeds goed betrokken.”

Essentieel voor binnenvaartondernemer
Terug naar het doel van het project, waarom zijn overnachtingsplaatsen belangrijk? Leny: “Omdat binnenvaartondernemers aan het vaar- en rusttijden besluit moeten kunnen voldoen, moet je voldoende ligplaatsen hebben. Daarnaast zijn er schepen die continu varen, maar wel op gezette tijden personeel moeten wisselen. En overnachtingsplaatsen zijn ook belangrijk voor de sociale functie, want het zijn toch vaak nog familiebedrijven.”
Economische gevolgen te weinig plaatsen

Hoe gaan schippers om met een volle overnachtingshaven? Leny: “Ja, dat is een probleem. Dat is mede waarom wij deze plaatsen zo belangrijk vinden. Als de plaatsen vol zijn moet je zien dat je snel ergens anders terecht komt. Dat kan leiden tot boetes omdat de vaartijd er op zit. Er zijn op dit moment te weinig ligplaatsen. Dat maakt de planning ingewikkeld; een ligplaats twee uur voordat je vaartijd om is, is economisch gezien geen optie.”

Nu de plannen gereed zijn kan de voorbereiding van de uitvoering beginnen. Na selectie van de aannemer wordt naar verwachting in 2017 gestart met het werk.

Meer… Lek: Overnachtingsplaatsen Bergambacht