Overslag Amsterdamse zeehaven ruim 12 procent gestegen

De overslag in het Noordzeekanaalgebied van de zeehavens Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad is in het eerste halfjaar van 2019 gestegen tot 54,1 miljoen ton, een stijging van 7 procent. Deze stijging was het gevolg van een groeiende overslag in de eerste zes maanden van dit jaar in de Amsterdamse haven met 12,3 procent tot 45,4 miljoen ton. Opnieuw een record.

Overslag Amsterdamse zeehaven ruim 12 procent gestegen Foto pb 30-8-2019 Port of Amsterdam
Foto, Port of Amsterdam.

In IJmuiden daalde de overslag met 12,3 procent tot 8,5 miljoen ton, Beverwijk noteerde een stijging met 23 procent tot 349.000 ton en in Zaanstad daalde de overslag met 13,2 procent tot 72.000 ton.

Records

De stijging in Amsterdam is in het eerste half jaar veroorzaakt door zowel natte als droge bulk als containers. De overslag van natte bulk steeg met 10,6 procent tot 25,9 miljoen ton. De stijging met 13,8 procent in droge bulk was het gevolg van meer overslag van steenkool (23 procent ) en granen (21 procent ) en steeg tot 17,8 miljoen ton. De stijging van steenkooloverslag is veroorzaakt door de export naar niet-traditionele markten, zoals India en het Middellandse Zeegbied. Naar verwachting is dit niet structureel. De stijging moet overigens gezien worden in de context van de sterke daling in de afgelopen jaren. Ook steeg de overslag in het aantal containers met 35 procent, mede veroorzaakt door de lijndienst van Samskip voor short sea waarop de Amsterdamse haven zich richt.

Dalingen

Tegenover deze records stonden ook dalingen, waaronder in stukgoed (daling van 20 procent). Ook het aantal zeecruiseschepen dat Amsterdam in het eerste halfjaar bezocht daalde. In 2019 bedroeg dit 51, tegenover 74 vorig jaar. Door de invoering van de toeristenbelasting per 1 januari voor transit calls, schepen voor wie Amsterdam een tussenstop is, is een aantal reders uitgeweken naar IJmuiden en Rotterdam. Het aantal riviercruiseschepen dat Amsterdam het eerste half jaar bezocht, bedroeg 1189, tegen 1272 een jaar eerder. Deze daling wordt eveneens veroorzaakt door de invoering van de toeristenbelasting. Het verschil van 83 betreft ook transit calls.

Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam: “Na een recordoverslag in 2018, begint 2019 ook heel goed. In het tweede halfjaar verwachten we een stabilisering. De stijging van de kolenoverslag heeft te maken met gunstige prijsomstandigheden van steenkool. Normaliter is de seizoensopbouw van kolenvoorraden later in het jaar zichtbaar in de overslagcijfers. Vorig jaar was bovendien een flinke daling te zien in kolenoverslag voor het Duitse achterland door de lage waterstand. Naar verwachting zal de groei in natte bulk doorzetten vanwege gunstige marktomstandigheden. Ook verwachten we een verdere groei in general cargo, waaronder containers.”