Overslag Haven Moerdijk met 5% gestegen

De haven van Moerdijk blijft groeien. In 2017 steeg zowel de overslag, als het aantal gevestigde bedrijven en de werkgelegenheid. De zeevaart nam grootste groei voor haar rekening: de overslag steeg met maar liefst 14 procent. De totale overslag groeide met 5,5 procent naar 18,5 miljoen ton. Deze voorlopige cijfers maakte directeur Ferdinand van den Oever van het Havenbedrijf Moerdijk bekend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari.

De grootste groei ziet Moerdijk nog steeds in de overslag van containers met meer dan 10 procent. Natte bulk is gestegen met 8 procent en het stukgoed met 6 procent. In 2017 daalde de overslag van ertsen en schroot met 17 procent.
In 2017 ontving de vierde zeehaven van Nederland 2202 zeeschepen, 16 procent meer dan vorig jaar, en 11.740 binnenvaartschepen, 3 procent meer dan vorig jaar.

Gronduitgifte en nieuwe bedrijven
Het Havenbedrijf Moerdijk gaf 7 hectare grond uit. Daarnaast is ook zo’n 22 hectare strategische reserve bij bedrijven opnieuw ingevuld. Verder mocht de haven 16 nieuwe vestigers verwelkomen.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid steeg in 2017 met 3,7% naar 17.983 banen. Daarbij gaat het om 9.308 directe arbeidsplaaten en 8.675 indirecte arbeidsplaatsen.