Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

Overslag in haven Amsterdam met 5,4% gedaald

De zeehavens in het Noordzeekanaalgebied, met de havens van Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad hebben de overslag over het eerste halfjaar van 2016 zien dalen met 5,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2015, tot 48,4 miljoen ton. De Amsterdamse haven is in de regio de grootste haven en tekent een daling van 7% aan tot 39,5 miljoen ton (2015: 42,4 miljoen ton)*. De daling zit vooral in de overslag van steenkool.

IJmuiden zag de overslag stijgen tot 8,5 miljoen ton (+1,3%), in Zaanstad daalde de overslag tot 123.000 ton (-38%) en Beverwijk zag een stijging tot 333.000 ton (+148%)*.

Overslag steenkool daalde met ruim 27%
De daling in Amsterdam wordt voornamelijk veroorzaakt door de overslag van steenkool, die met ruim 27% daalde tot 7,1 miljoen ton. De overslag van agribulk, inclusief meststoffen, daalde met 1,2% tot 4,1 miljoen ton. De overige droge bulk, met name bouwgrondstoffen, groeide met 5,2% tot 3,2 miljoen ton.

Olieproducten daalde licht
De overslag in olieproducten daalde in de eerste zes maanden van 2016 licht met 1,6% tot 22,1 miljoen ton. Overige natte bulk, met name chemische basisproducten, steeg met 11,7% tot 1,8 miljoen ton.

Containeroverslag gestegen met 11,4%
De overslag van containers steeg in het eerste half jaar met 11,4% t.o.v. vorig jaar en bedroeg 328.000 ton. Van overig stukgoed waaronder RoRo daalde de overslag naar 879.000 ton tegen 1,1 miljoen ton vorig jaar.

Minder cruiseschepen
Het aantal zeecruise schepen dat Amsterdam aandeed in het eerste half jaar bedroeg 52 (tegen 56 vorig jaar). Het aantal riviercruiseschepen daalde in het eerste halfjaar van 2016 naar 990. Dit waren er vorig jaar in dezelfde periode 1.010.

Export bleef nagenoeg gelijk
De import in de Amsterdamse haven daalde de eerste zes maanden met ruim 10% tot 24,1 miljoen ton. De export bleef nagenoeg gelijk met 15,4 miljoen ton tegen 15,5 miljoen ton in de eerste helft van 2015. Ook het gehele Noordzeekanaalgebied kende een daling van de import naar 31,4 miljoen ton (-7,6%), en eveneens een lichte daling van de export (-1%). Het aantal zeeschepen dat het Noordzeekanaalgebied bezocht, nam licht toe (0,3%).

Koen Overtoom, Interim CEO van Havenbedrijf Amsterdam: ‘Het eerste halfjaar van 2016 laat een flinke daling zien in de steenkooloverslag. Reden hiervoor is dat de vraag naar steenkool als basis voor energie terugloopt. Verder merken we dat overslagbedrijven kleinere voorraden aanhouden op de terminals. Over de tweede helft van het jaar verwachten we een stabilisering van de totale overslag waardoor we vermoedelijk op hetzelfde niveau als vorig jaar zullen uitkomen’.