Overslag licht gestegen in Amsterdamse haven

  • binnenland

In 2016 is de overslag in de zeehavens in het Noordzeekanaalgebied, met de havens van Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad hetzelfde niveau gebleven als in 2015 met 96,5 miljoen ton. De Amsterdamse haven laat in 2016 een stijging zien van de overslag van 0,4% tot 78,8 miljoen ten opzichte van 78,4 miljoen ton in 2015. Het gaat hier om voorlopige overslagcijfers. De definitieve cijfers verschijnen met enkele weken.

In IJmuiden daalde de overslag met 3,4% tot 16,8 miljoen ton. Beverwijk zag de overslag stijgen tot 700.000 ton (+133%). In Zaanstad daalde de overslag tot circa 200.000 ton (-33%).

Hogere overslag door stijging natte bulk
De stijging in Amsterdam is met name veroorzaakt door een hogere overslag in natte bulk producten met 5,8% tot 45,3 miljoen ton. Benzine en diesel stegen zelfs met 7,5% tot 42,4 miljoen ton. De daling van kolenoverslag met 7,5% is minder dan vorig jaar, tot 16,1 miljoen ton. Ook de overslag van agribulk daalde met 14% tot 6,4 miljoen ton. Overige droge bulk, waaronder ertsen en meststoffen steeg met 5% tot 8,4 miljoen ton.

De overslag van containers bedroeg net als vorig jaar 600.000 ton in 2016 (TEU 51.475) . Ro/Ro, auto’s en overig stukgoed  daalden in 2016 met 14% van 2,1 miljoen ton tot 1,9 miljoen ton.

Import gedaald en export gestegen
De import in de Amsterdamse haven daalde met 3% tot 63,1 miljoen ton afgelopen jaar. De export groeide daarentegen met 7,9% tot 33,4 miljoen ton.

Minder Cruiseschepen
In totaal heeft Amsterdam in 2016 van 122 zee cruiseschepen bezoek (2015: 139) gehad. Het aantal aanlopen  van riviercruiseschepen is wederom gestegen, met 6% tot 1876. Het aantal passagiers voor zeecruiseschepen is nagenoeg gelijk gebleven met 278.000 duizend ondanks de daling van aantal zeecruisecalls. Dat komt door de schaalvergroting in deze sector. Het aantal zee cruise bezoeken aan IJmuiden bedroeg in 2016 32 (2015: 44).

Gronduitgifte
In 2016 werd netto 11 ha grond uitgegeven aan bedrijven. Hiermee haalt Havenbedrijf Amsterdam haar prognose.

Koen Overtoom, CEO van Havenbedrijf Amsterdam: ‘De overslag in olieproducten is opnieuw gestegen en dat verwachten we ook de komende jaren. Onze inzet blijft onverminderd gericht op het verder versterken van de positie van de Amsterdamse haven zodat wij favoriet  blijven bij klanten en gebruikers. Daarnaast blijven we inzetten op diversificatie met circulaire industrie, off-shore, grootschalige logistiek en maakindustrie.’

Photo:

Related news

List of related news articles