Overstromingsoefening Nationale Reddingsvloot

  • binnenland

Zaterdag 16 april oefenen 17 reddingseenheden van de Nationale Reddingsvloot van Reddingsbrigade Nederland bij de Kagerplassen een evacuatie van slachtoffers van een vastgelopen partyboot. Zo’n 100 hulpverleners van Reddingsbrigades en Brandweer Hollands Midden werken samen met figuranten en lotusslachtoffers mee aan deze oefening, genaamd ‘Keerpunt’. De oefening zal plaatsvinden van 10.00 tot 17.00 uur.

Het scenario dat wordt gespeeld is dat in de nacht van 15 op 16 april er feitelijke alarmering van de Nationale Reddingsvloot plaatsvindt, omdat de keersluis in de Zijl het heeft begeven. Reddingsbrigade Nederland was al opgeschaald en de reddingseenheden waren al in vooralarm gezet. De polders rondom de Kagerplassen lopen vol met water. Tot overmaat van ramp is partyboot ‘Boot 10’ met feestende menigte ruw vastgelopen op een ondergelopen stuk weiland. Er zijn verschillende gewonden. Het gebied en partyboot moeten worden geëvacueerd, het weer dreigt steeds verder te verslechteren. Aan de Reddingsbrigade de taak om bijstand te verlenen met de Nationale Reddingsvloot en de mensen uit het gebied te gaan evacueren via het water. Halverwege de evacuatie ontstaat er brand aan boord van de partyboot. De mensen raken in paniek en willen zo snel mogelijk van boord. Tijdens deze evacuatieoefening zal samenwerking en communicatie centraal staan.

Reddingsbrigade Nederland heeft een formele taak ten aanzien van evacuatie en hulpverlening bij overstromingsrampen. Zij heeft hiervoor met het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Nationaal Rampenfonds een overeenkomst gesloten. Reddingsbrigade Nederland heeft over het hele land 90 reddingseenheden gestationeerd. Dat zijn speciaal ontworpen boten voor het varen in ondergelopen gebieden en evacuatie doeleinden met professioneel opgeleide en getrainde bemensing. Deze 1.000 speciaal opgeleide vrijwilligers staan 365 dagen per jaar binnen 1 uur na alarmering klaar voor een eventuele inzet overal in Nederland. Jaarlijks worden er voor deze reddingseenheden rampenoefeningen georganiseerd.

De oefening is bijzonder actueel, omdat het ministerie van Veiligheid en Justitie de financiering voor deze rampentaak per 2017 stopzet. Er is echter nog geen overeenstemming met de veiligheidsregio’s om deze financiering voort te zetten. Als hierover voor eind mei a.s. geen duidelijkheid is, moet Reddingsbrigade Nederland aan het eind van dit jaar stoppen met deze taak. Zij voert die taak al decennia uit, waaronder tijdens de grote overstromingen in 1953, 1960, 1993, 1995 en 1998. In de afgelopen vijf jaar is, onder meer door de Reddingsbrigade zelf, juist extra geïnvesteerd in deze speciale reddingscapaciteit, omdat de kans op overstromingen in Nederland nog steeds aanzienlijk is. Reddingsbrigade Nederland is volgens recent onderzoek de enige organisatie die hiervoor in Nederland gespecialiseerd is en over de opgeleide mensen en specifieke materialen beschikt. U kunt dat op 16 april met eigen ogen beoordelen. In Europa en andere delen van de wereld wordt de Nederlandse organisatie van het reddingswerk bij overstromingen zelfs als voorbeeld voor andere landen gezien. Hoe er vanaf 2017 grote aantallen mensen gered of geëvacueerd moeten worden bij een (dreigende) overstroming als de Reddingsbrigade moet stoppen, is volstrekt onduidelijk. Dat geeft de oefening ‘Keerpunt’ nog een bijzondere lading.

 

Related news

List of related news articles