Overzicht opruimactie verloren containers tot nu toe van RWS

  • binnenland

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor de MSC Zoe 291 containers. Rijkswaterstaat houdt iedereen op de hoogte van de opruimactie van de containers in de Waddenzee en Noordzee en de inzet van Rijkswaterstaat hierin.

Stand van zaken containers:
Aantal overboord geraakt: 291
Aantal gelokaliseerd: 238
Aantal aangespoeld: 18 (waarvan 1 in Duitsland)
Aantal geborgen: 3

Een groot deel van de gelokaliseerde containers ligt op twee locaties in/langs de vaarroute. Via sonar zijn 220 objecten gelokaliseerd. Dat zijn naar alle waarschijnlijkheid containers, het kan wel zo zijn dat twee gelokaliseerde objecten samen één container vormen.

Rijkswaterstaat, de Kustwacht en de bergingsmaatschappij werken nauw samen in het lokaliseren en bergen van de overboord geslagen containers.

Drie schepen met sonar, waaronder het meet- en onderzoeksschip MS Arca van Rijkswaterstaat, zoeken naar de nog niet-gelokaliseerde containers. Meet- en onderzoeksschip MS Zirfaea sluit donderdag 10 januari aan.

Rijkswaterstaat overlegt momenteel met de berger over de zoekgebieden en de berging van de containers.

Hoe snel de berging van alle containers kan worden afgerond, is afhankelijk van onder meer de weersomstandigheden, scheepvaart, zicht onder water, getijde en ligging.

Diverse organisaties werken in opdracht van Rijkswaterstaat en grondeigenaren aan het opruimen en schoonmaken van de stranden en kustlijn.

Rijkswaterstaat heeft verder met de betrokken gemeenten afgesproken om hen te helpen bij hun claim richting de reder.

De coördinatie van de opruimactie ligt bij Veiligheidsregio Fryslân. Zij zijn inmiddels opgeschaald naar GRIP-4 en communiceren via hun eigen website op de pagina Overboord geslagen containers.

Photo:

Related news

List of related news articles