Persbericht KVNR: ‘sprankelende doop Maritieme Poort’

Op woensdag 28 september organiseert de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) in perscentrum Nieuwspoort een eerste bijeenkomst in het kader van de Maritieme Poort. Doel ervan is bij specifieke doelgroepen meer aandacht te vragen voor het belang en het behoud van de Nederlandse zeescheepvaart. Tot de genodigden behoren leden van de Eerste en Tweede Kamer, de Nederlandse leden van het Europees Parlement, ambtenaren van diverse ministeries, en rederijvertegenwoordigers. De doop van de Maritieme Poort geschiedt door Ineke Dezentjé Hamming – Bluemink, lid van de VVD-fractie van de Tweede Kamer.

Bron: KVNR, 28-09-2005;