Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

Pilot Staande Mastroute uitgebreid

Ook motorjachten en kruisers zijn geschikt voor de pilot Vaarpadplan Westelijke Staande Mastroute op 17, 19, 22, 24, 26 en 29 juni 2014.

Op deze data vindt de pilot Vaarpadplan plaats. In eerste instantie was de oproep voor deelnemers vooral gericht op mensen met een schip met een mast van meer dan 6 meter hoog die 9 km per uur kan varen. Doordat het aantal aanmeldingen op dit moment niet zo heel groot is en het project Blauwe Golf de pilot graag met meerdere vaartuigen wil uitvoeren, zijn de voorwaarden om mee te kunnen doen uitgebreid naar motorjachten en kruisers (geen speedboten) van 7 tot 25 meter die 9 km per uur kunnen varen. Deze snelheid is nodig om het vaarpadplan goed te kunnen testen, het is echter niet zo dat er continue met 9 km per uur wordt gevaren.

Tijdens de pilot wordt het effect van aangepaste brugbedieningstijden getest op de Westelijke Staande Mastroute. Voor de uitvoering van de pilot is de medewerking van enthousiaste vrijwilligers nodig die een (of meerdere) dag(en) de route tussen de A9 en de A44 willen varen. Dit kan zijn in een boot met een staande mast of met een motorjacht/kruiser die 9 km per uur kan varen. Aanmelden kan tot 15 mei 2014 per e-mail.

Tijdens de pilot worden alle bruggen op het traject van de Westelijke Staande Mastroute op vaste tijden geopend. Daarbij gaan de bruggen op de A9 en A44 ’s morgens later open dan gebruikelijk, en ’s middags eerder. De bedoeling is dat hierdoor de afstand efficiënter en sneller kan worden afgelegd.

Het doel van de pilot is om te kijken of de voorgestelde vaarpadplanning haalbaar is en wat de consequenties van deze werkwijze zijn voor de scheepvaart en het wegverkeer.

Meld u aan
Wilt u meewerken op (een van) de genoemde dagen? Of kent u iemand in uw omgeving die dat wellicht graag zou willen? Meld u dan voor 15 mei aan via een mailtje en geef aan op welke dagen u overdag beschikbaar bent, wat voor boot u hebt, hoe hoog de mast van uw boot is, de ligplaats en de maximumsnelheid (in km) en de lengte van de boot. Na uw aanmelding ontvangt u meer informatie over de (start-)tijden en over wat er van u verwacht wordt.

De vaarpadpilot is een onderdeel van het project Blauwe Golf waarin de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, ProRail, Waternet (gemeente Amsterdam) en de gemeente Zaanstad deelnemen. Het doel van het project Blauwe Golf is te zorgen voor een betere doorstroming op het water en de weg.
Hebt u nog vragen, neem dan contact op met projectleider Stijn Kerssens (telefoon 06-53599824). Meer informatie over Blauwe Golf is beschikbaar op de projectsite.

Meer… Provincie Noord-Holland