Pilot voor behoud archeologisch erfgoed Texelse zeebodem

  • binnenland

Op de zeebodem rondom Texel liggen unieke archeologische vindplaatsen. Om beheer van dit waardevolle erfgoed in de toekomst te garanderen starten de gemeente Texel, het Rijk, Kaap Skil museum van jutters & zeelui (Stichting Texels Museum), de Duikclub Texel en de provincie Noord-Holland een pilot. Het protocol is vandaag ondertekend.  Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om binnen bestaand beleid en met het oog op toekomstige regelgeving met sportduikers van de Duikclub Texel samen te werken aan het beheer en behoud van onderwatererfgoed.

De Texelse zeebodem is tot op de dag van vandaag van internationaal belang. Veel schepen zijn hier vergaan. Op basis van een speciaal protocol wil het Rijk – onder andere – in uitzonderlijke gevallen toestaan dat sportduikers onder haar auspiciën vondsten mogen bergen en aan land brengen. Normaal gesproken mogen alleen gecertificeerde vergunning-houdende bedrijven dit doen. De vondsten worden in gezamenlijk overleg geborgen en overgedragen aan de provincie Noord-Holland.

Gedeputeerde Ralph de Vries: “De resten van de schepen zijn voor maritiem archeologen toegangspoorten tot een tastbaar verleden: deze wrakken zijn tijdcapsules die verhalen bevatten uit een periode waarin Nederland floreerde als maritieme natie. De provincie Noord-Holland stelt voor de pilot een budget beschikbaar van maximaal €270.000,-. De provincie zorgt voor onderzoek, conservering en restauratie. Uiteindelijk worden de vondsten aan het publiek tentoongesteld in Museum Kaap Skil op Texel.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
De provinciale focus lag bij archeologisch onderzoek tot op heden uitsluitend op land. Wel doen het Rijk en amateurarcheologen al jaren onderzoek op de vele wrakken in de Waddenzee. De verzamelde gegevens en vondsten zijn tot op heden echter niet naar de provincie gegaan, maar voornamelijk naar het Maritieme Rijksdepot in Lelystad of in lokale musea terecht gekomen. De scheepswrakken worden voortdurend bedreigd door onder andere erosie, maar ook door de mens. Bescherming in situ (in de bodem) blijft het devies waar dat mogelijk is. Echter een adequate bescherming is niet altijd direct voorhanden. Daarom is besloten om het budget van 270.000 euro beschikbaar te stellen voor het onderzoek, conservering en deponering van objecten die in uitzonderlijke situaties – en een protocol volgend – kunnen worden geborgen door sportduikers die in het gebied actief zijn. Zo worden de zorg voor het onderwatererfgoed gezamenlijk gedragen en verantwoordelijkheden gedeeld.

Meer… Provincie Noord-Holland

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten