Pilotfase HoorbaarMinder succesvol afgerond

Havenbedrijf Amsterdam is op 23 november 2015 gestart met de campagne HoorbaarMinder. Deze campagne heeft als doel de piepende (achteruit)rijalarmen van rijdend materiaal, zoals vrachtwagens, shovels, hijskranen en heftrucks, te vervangen door een ruissignaal. Dit leidt tot een aantrekkelijker leefklimaat rond het havengebied én op de werkplek.

Na de ceremoniële start bij Rietlanden Terminals op 23 november, zijn de (achteruitrij)alarmen van het rijdende materieel bij de volgende acht bedrijven vervangen: Rietlanden Terminal Afrikahaven, PARO, Mondo Minerals, Van Egmond Potgrond, Albeton, Beelen, Granuband en OBA Bulk Terminal. Het vervangen van de piepjes is niet alleen veiliger, het levert vooral ook minder geluidshinder op.

De planning was om in de pilotfase 100 alarmen te vervangen bij vijf bedrijven. Inmiddels zijn er in de periode van december 2015 tot medio januari 2016 122 alarmen vervangen bij acht bedrijven, dat is ruim 20 procent meer dan vooraf gepland.

In januari 2016 vonden de evaluatiegesprekken plaats met de leverancier van de (achteruit)alarmen, de vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen, de Milieufederatie NH en bovengenoemde bedrijven. Van alle kanten zijn er positieve reacties en de bedrijven zijn tevreden over de resultaten en de samenwerking. Wel blijken de medewerkers vaak een of twee weken te moeten wennen aan het nieuwe geluid.

Vervolg
Tijdens de pilotfase zijn de contactgegevens van bedrijven ten noorden van de lijn Vlothaven-Sonthaven-Australiëhaven- Cacaohaven-Mauritiushaven geïnventariseerd. De lijst bevat ruim 35 bedrijven die vervolgens uitgenodigd zijn voor de bedrijvenbijeenkomst op 26 januari. Een deel hiervan was aanwezig op de bijeenkomst. Aansluitend gaat de leverancier bij de bedrijven langs om te inventariseren welke bedrijven deelnemen en welk en hoeveel materieel voor vervanging van de alarmen in aanmerking komt.

Het uiteindelijke doel is om de piepsystemen bij alle bedrijven in het havengebied te vervangen. Vervolgens wordt het aanbod uitgebreid naar de bedrijven op de industrieterreinen van de gemeenten Zaanstad, Beverwijk en Velsen.

Meer… Port of Amsterdam