Plannen voor duurzame getijdenenergie in Zeeland

“Zeeland Tidal Power”, bestaande uit Hillebrand, Istimewa, DELTA Energie, PZEM, Zeeuwind en Tocardo willen een samenwerking aangaan om 100 MW aan getijdenenergie op te wekken in Zeeland. De ambitie is om in 2025 zo’n 100.000 Zeeuwse huishoudens te voorzien van de duurzame getijdenenergie.

Tocardo turbines Oosterscheldekering Foto Tocardo
Tocardo turbines Oosterscheldekering Foto Tocardo

Energie uit Water

De stroming in zeewater, veroorzaakt door de verandering in het getij, zet getijdenturbines aan het draaien en deze zetten dat weer om in stroom. De grote voordelen van getijdenenergie zijn dat het getij altijd aanwezig is, het heeft een minimale impact op het milieu, de turbines zijn niet zichtbaar aan de horizon omdat ze onder water zijn en het heeft een enorme beschikbare capaciteit en voorspelbaarheid van de energieopwekking.

Unieke positie Zeeland

In Nederland is Zeeland de enige provincie met land in zee. Daarom past getijdenenergie goed bij deze provincie. De kennis die hier opgedaan wordt, kan over de hele wereld in andere deltagebieden gebruikt worden. En met deze samenwerking wordt de lokale maakindrustrie gestimuleerd. Daarnaast wordt hiermee een jaarlijkse reductie van CO2-uitstoot van 140.000 ton. Met de realisatie van 100 MW kan getijdenenergie veel bijdragen aan de energietransitie in Nederland.

Tocardo: “Het beste van twee werelden komt bijeen”

Tocardo heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van een degelijke getijdentechnologie en is klaar voor de verdere uitrol met deze partners. “Sinds 2016 draait een eerste getijdencentrale in de Oosterschelde. In de afgelopen twee jaar is er een uitgebreide monitoring gedaan in de Oosterschelde, hierbij is gekeken naar omgevingseffecten op bodembescherming, de impact op de Oosterscheldekering, stroming-reductie, zandhonger en ecologie. De resultaten zijn zeer positief. Van bescherming tegen water tot het halen van energie uit water – het beste van twee werelden komt hier bijeen”, aldus Hans van Breugel, CEO van Tocardo.

Zeeland Tidal Power

Voor en door Zeeuwen, dat spreekt Istimewa aan. Istimewa voert momenteel ook de onderhouds-werkzaamheden uit aan de kering op “Electrical & Instrumentation” gebied, het bedrijf voelt zich verbonden aan de Oosterscheldekering. Ook het duurzame karakter en de connectie met Water en Energie is voor Istimewa een reden om aan te sluiten bij dit samenwerkingsverband.

De staalbouwer Hillebrand heeft als core business one off complexe staalconstructies bouwen voor infrastructurele projecten en offshore constructies. Spraakmakende projecten op het scheidingsvlak tussen land en water. Het Zeeuwse bedrijf heeft uitgebreide kennis en ervaring met het fabriceren en monteren van hoogwaardige staalconstructies & installaties.

De ambitie om 100 megawatt gespreid over de komende jaren te realiseren levert direct werkzaamheden voor de vestigingen Middelburg en Vlissingen, door de ligging aan (open)vaarwater worden de getijdencentrales over water getransporteerd en geïnstalleerd.

Voor een volledige uitrol van het 100 MW plan is het samenwerkingsverband afhankelijk van Rijkswaterstaat. Het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor dit plan is daarin een eerste prioriteit.
Rekening houdend met de primaire taak van de Deltawerken.