Platform Schone Scheepvaart het seminar “Emissies in de haven”

Er liggen voor de maritieme sector en de havens grote uitdagingen in de toekomst: de overslag en de grootte van de schepen nemen toe, de efficiëntie van zee-, binnenvaart en dienstverleners moet omhoog, de milieuvervuiling en -belasting van de scheepvaart omlaag en de nautische veiligheid moet gewaarborgd blijven. Daarom organiseert Platform Schone Scheepvaart op woensdagmiddag 26 november in Rotterdam het seminar ‘Emissies in de Haven; Samen op weg naar duurzame groei’.

Seminar
Tijdens het seminar wordt inzicht gegeven in de belangrijkste regelgeving met betrekking tot emissies in de haven. Daarnaast wordt ingegaan op de faciliteiten die geboden worden om het milieu en de leefomgeving in havens te verbeteren. In het eerste deel van het programma staan emissies naar de lucht centraal, na de pauze wordt gekeken naar verduurzaming van de scheepsafvalketen. Het interactieve seminar wordt afgesloten met een forumdiscussie onder leiding van dagvoorzitter Maurits Prinssen (Havenbedrijf Rotterdam). Hier krijgt u de gelegenheid om verder in discussie te gaan met de sprekers.

Voor wie
Dit seminar is bedoeld voor de hele maritieme sector: reders, werven, toeleveranciers, kennisinstellingen, klassebureaus, havenautoriteiten, overheden en studenten.

Datum en tijd
Woensdag 26 november 2014, ontvangst om 13.00 uur en om 17.15 uur netwerkborrel.

Locatie
EIC Mainport Rotterdam, Noordzeeweg 6, 3181 ML Rozenburg, Havennummer 5325
Meer… Platform schone Scheepvaart