Port community systemen Rotterdam en Amsterdam gaan samen

Doorbraak: havens bundelen krachten op strategisch niveau

Per 1 juli 2009 krijgen de havens van Rotterdam en Amsterdam één gezamenlijk port community systeem. De organisaties achter de huidige twee systemen – Port infolink in Rotterdam en PortNET in Amsterdam – gaan daarvoor in elkaar op. De nieuwe organisatie zal de klanten van beide havens via één port community systeem een nog bredere dienstverlening bieden voor zowel hun onderlinge informatie-uitwisseling als die met de havenautoriteiten en de Douane.

De realisatie van één port community systeem is een grote wens van het (internationale) bedrijfsleven dat veelal via beide havens werkt. Ook overheden zoals de Douane zien de voordelen. De samenwerking zal in de praktijk betekenen dat de deelnemers aan PortNET per medio 2009 voor hun informatie-uitwisseling de services van Port infolink kunnen gaan gebruiken. Deze worden geschikt gemaakt voor de Amsterdamse situatie. Het bestaande systeem (ERINet) van PortNET zal dan worden afgebouwd. Voor de Rotterdamse klanten van Port infolink verandert in het dagelijks gebruik van de huidige services niets.

Een tweede element in de krachtenbundeling is de ontwikkeling van een geheel nieuw technisch platform met bestaande en nieuwe functionaliteit om het gezamenlijke port community systeem klaar te maken voor de toekomst. Daarvoor zal bij de inrichting van het nieuwe systeem rekening worden gehouden met open standaarden, waardoor koppelingen met externe systemen eenvoudig kunnen worden gerealiseerd. Door de sterktes van Port infolink en PortNET hierbij te combineren wordt een belangrijke synergie mogelijk op weg naar een optimaal eindresultaat. In de loop van 2010 moet het nieuwe platform beschikbaar komen.

Besluitvorming
Havenbedrijf Rotterdam en Haven Amsterdam hebben als eigenaren van respectievelijk Port infolink en PortNET, in nauw overleg met hen beide, eind augustus afgesproken om tot één organisatie en één gezamenlijk port community systeem te komen. Deze afspraak wordt de komende periode verder geformaliseerd. Het streven is om beide organisaties al per 1 januari 2009 te integreren.

Gezamenlijke reactie aandeelhouders
“Havenbedrijf Rotterdam en Haven Amsterdam voldoen graag aan de behoefte van de klanten aan één communicatiesysteem voor beide havens. Bovendien verwachten de Havenbedrijven dat de schaalvergroting de ontwikkeling van nieuwe producten vergemakkelijkt en de dienstverlening verbetert. Ook controlerende overheidinstanties, waaronder de Douane als grootgebruiker, kunnen voordeel halen uit de integratie. Tevens sluit deze integratieontwikkeling naadloos aan op met name verdere douaneontwikkelingen, zowel op nationaal als Europees niveau.”

Bron: Hafenbedrijf Rotterdam, 01-10-2008;