Praktijkmiddag Opleidingen

Na het succes van vorig jaar organiseert het vakblad Gevaarlijke Lading op 23 oktober 2008 voor de zesde keer de Gevaarlijke Lading Praktijkmiddag. Het thema van dit jaar is Opleidingen.

Achtergrond
Ontwikkelingen in wettelijke regels en voorschriften rond gevaarlijke stoffen volgen elkaar snel op. Transportvoorschriften voor de verschillende modaliteiten veranderen eens per twee jaar, de nieuwe regels rond beveiliging van gevaarlijke stoffen stellen zware eisen aan de organisatie, de richtlijnen voor opslag en milieuvergunningen worden door voortschrijdend inzicht aangescherpt en ook de eisen aan etikettering zijn aan verandering onderhevig. Al deze ontwikkelingen zijn voor medewerkers van bedrijven nauwelijks bij te houden. Tegelijkertijd hebben er bij overheid en bedrijfsleven de afgelopen jaren bezuinigingen plaatsgevonden, waardoor veel kennis verloren is gegaan en met minder mensen hetzelfde werk moet worden verzet.

Invulling
De Praktijkmiddag over Opleidingen geeft antwoord op vragen als:

– Aan wat voor opleidingseisen moet ik voldoen;
– Hoe leid ik mijn medewerkers goed op, zowel intern als extern;
– Hoe krijg ik aansluiting van het geleerde op de praktijksituatie;
– Hoe implementeer ik veranderingen in voorschriften op het gebied van gevaarlijke stoffen in de organisatie?
– Kortom: hoe zorg ik dat kennis over gevaarlijke stoffen op een adequate manier in mijn organisatie gewaarborgd blijft?

De praktijkmiddag vindt plaats van 12:45-18:30 uur in het Carlton Oasis Hotel te Spijkenisse.

Bron: Gevaarlijke Lading, 07-10-2008;