Praktische folder Rijkswaterstaat over verplichtstelling AIS

AIS

De meeste schepen die op de Rijn varen moeten per 1 december 2014 een Inland AIS-apparaat aan boord hebben en gebruiken. Ook moeten deze schepen een Inland ECDIS of vergelijkbaar elektronisch visualiseringssysteem aan het AIS-apparaat koppelen.

De verplichting geldt voor iedereen – beroeps- en recreatievaart – die op de Rijn vaart met een schip van 20 meter of langer en ook voor kleinere beroepsmatig opererende vaartuigen met eigen aandrijving. Het besluit tot verplichtstelling is genomen door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en betekent een wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) artikel 4.07

Overigens is AIS binnenkort ook verplicht op de andere binnenwateren in Nederland. Een aanpassing van het Binnenvaartpolitiereglement is in voorbereiding.

Elektronisch visualiseringssysteem
Naast een AIS-apparaat is op de Rijn, Waal, Nederrijn en Lek ook een Inland ECDIS of vergelijkbaar elektronisch visualiseringssysteem verplicht. Hiermee zijn schepen met AIS over een afstand van minimaal 5 km zichtbaar, zodat tijdig geanticipeerd kan worden op de ontmoeting met andere schepen (en deze veilig gepasseerd kunnen worden). Dit is vooral belangrijk voor bochtige riviertrajecten en kruisingen van vaarwegen waar het vaak lastig is andere schepen op tijd te zien.

Gecertificeerd Inland AIS apparaat verplicht
Voor AIS-plichtige schepen zijn alleen gecertificeerde Inland AIS-apparaten toegestaan. AIS transponders klasse A/B die in de zeevaart worden gebruikt, zijn dus niet toegestaan. Inbouw mag uitsluitend plaatsvinden door een erkende installateur.

Praktische folder
Over het wat, waarom en de consequenties van de verplichtstelling heeft Rijkswaterstaat een praktische folder gemaakt. Daarin staat alles wat een schipper moet weten over de verplichting van Inland AIS op de Rijn per 1 december 2014. De folder is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/ais

Related news

List of related news articles