Prestaties in lijn met verwachtingen

De prestaties van onze vloot over het eerste kwartaal 2013 waren geheel conform de prognoses en lagen in lijn met wat zich in 2012 heeft afgespeeld.

De Michelle en Venere presteren nog steeds goed. De Michelle heeft te kampen gehad met motorproblemen — een kapotte gearbox — die inmiddels zijn verholpen. Gedurende de maanden dat het schip in het reparatiedok lag, werd de rente doorbetaald. De situatie bij de Star 1 en bij de Merwesingel en Merweplein is ongewijzigd. De Atagun wordt 7 mei geveild in Rotterdam. Het boek van de Rayben Star kon in februari definitief worden gesloten, nadat de laatste usd 100.000 was ontvangen van de Deutsche Bank. Hierdoor rest een NBZ-vloot van zes schepen

Meer… Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen