Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven openen samen verkeerscentrale Rotterdam

Gisterenmiddag – donderdag 21 oktober – openden H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden en de heer Pieter van Vollenhoven gezamenlijk de Verkeerscentrale Rotterdam aan de Oude Maasweg 3a in de Botlek. De nieuwe centrale – ontworpen door Broekbakema – integreert het werk van de verkeerscentrales Stad en Botlek. Daardoor zal de begeleiding van het scheepvaartverkeer in de Rotterdamse haven efficiënter plaatsvinden.

Het havengebied van Rotterdam bestrijkt een gebied van 100 kilometer; vanaf het begin van de Eurogeul, 57 kilometer voor de kust, tot en met de Van Brienenoordbrug. Daarin arriveren jaarlijks ongeveer 35.000 zeeschepen en 130.000 binnenvaartschepen. Die zijn gezamenlijk goed voor ongeveer één miljoen scheepvaartbewegingen. Havenbedrijf Rotterdam is verantwoordelijk voor de veiligheid en orde in de haven. Daartoe heeft het onder andere circa 100 verkeersbegeleiders in dienst. Zij maken daarvoor gebruik van meer dan 30 radars en houden kantoor in de Botlek op de nieuwe Verkeerscentrale Rotterdam en in Hoek van Holland. Die laatste verkeerscentrale zal nu grondig worden gemoderniseerd.

Verkeersbegeleiding
Voor de verkeersbegeleiding is de Rotterdamse haven ingedeeld in elf zogenoemde VTS-sectoren. VTS is een afkorting van vessel traffic services, oftewel verkeersbegeleiding. Op de Verkeerscentrale Rotterdam zijn zes sectoren ondergebracht. Deze sectoren vertegenwoordigen het gedeelte van de haven tussen de Van Brienenoordbrug, de Maeslantkering en net voorbij de Spijkenisserbrug. Met behulp van geavanceerde apparatuur houden de VTS-operators het scheepvaartverkeer in de gaten en voorzien het van belangrijke informatie. Daar waar nodig wordt bemiddeld tussen de schepen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Bundeling van de twee verkeerscentrales leidt tot efficiencyvoordelen. Als in 2011 Verkeerscentrale Hoek van Holland ook is gemoderniseerd dan is het Havenbedrijf voorbereid om de verwachte toename van het scheepvaartverkeer met de huidige hoge graad van veiligheid te blijven afhandelen.

Band met Koninklijk Huis
De banden tussen de Rotterdamse haven en het Koninklijk Huis zijn van oudsher zeer hecht. In het bijzonder geldt dat voor de band die Prinses Margriet heeft. Als petekind van de Koopvaardij had ze tot de demping in 2001 haar eigen Prinses Margriethaven in het Eemhavengebied. Op dit moment werkt het Havenbedrijf aan de aanleg van een nieuwe Prinses Margriethaven op de Maasvlakte 2. Daar komen ook de Amaliahaven, Alexiahaven en Arianehaven. Prinses Margriet opende in 2001 ook het World Port Center, het huidige hoofdkantoor van Havenbedrijf Rotterdam.
Saillant detail bij de opening van de nieuwe Verkeerscentrale Rotterdam is dat Prins Bernhard in 1956 de eerste Rotterdamse walradar opende.

Broekbakema
Broekbakema is verantwoordelijk voor het ontwerp van de Verkeerscentrale Rotterdam. Het van origine Rotterdamse architectenbureau was ook verantwoordelijk voor de karakteristieke walradarposten uit de jaren tachtig. De nieuwe centrale is gebouwd om de toren van de vorige Verkeerscentrale Botlek hetzelfde architectenkantoor.

Bron: Port of Rotterdam, 22-10-2010;