Privacy schippers niet schenden

‘Rijkswaterstaat heeft met de binnenvaartorganisaties afgesproken dat de binnenvaart bereid is privacygevoelige informatie te verstrekken als vaststaat dat RWS die informatie niet aan derden zal verstrekken. Deze afspraken zijn vastgelegd. Het verstrekken van verkeersbeelden aan derden is dus strafbaar.’ Dit stelt Kees de Vries als directeur Koninklijke Schuttevaer en secretaris Bureau Voorlichting Binnenvaart op de open brief van aflosschipper Christian Janszn.

Bron: Schuttevaer, 22-04-2009;