Project HoorbaarMinder in Amsterdams havengebied breidt uit

In de afgelopen 8 maanden zijn met de campagne HoorbaarMinder 239 achteruitrij-alarmen vervangen door een ruissingaal bij 24 bedrijven in het Amsterdamse havengebied. Het vervangen van de piepjes is niet alleen veiliger, het levert vooral minder geluidshinder op. Het Havenbedrijf Amsterdam zet door met het project en heeft 20 nieuwe bedrijven benaderd die gevestigd zijn in het Amsterdamse havengebied. Bovendien is er een start gemaakt met het benaderen van bedrijven in de Zaanse havengebieden HoogTij en Westerspoor-Zuid e.o.

Eind november 2015 is Havenbedrijf Amsterdam gestart met de campagne HoorbaarMinder. Deze campagne heeft als doel de piepende (achteruit) rij-alarmen van rijdend materiaal in het Amsterdamse havengebied, zoals vrachtwagens, shovels, hijskranen en heftrucks, te vervangen door een ruissignaal. Dit leidt tot een aantrekkelijker leefklimaat rond het havengebied én op de werkplek.

Hans Lalk, Vertegenwoordiger bewoners Zaanstad: “Wij zijn erg blij met deze oplossing. De piepjes hoorde je eerst op vele kilometers afstand en mensen hadden hier vooral ’s nachts last van. De ruis die je nu hoort noem ik een ‘schorre krekel’. Op de werkplaats waar het nodig is hoor je het geluid, maar op afstand niet meer’’. 

Ook Kai Winkelman, Commercial Manager bij Rietlanden Terminals, één van de bedrijven waarbij de alarmen zijn vervangen, is positief. “Het achteruitrij-alarm project HoorbaarMinder is niet alleen voor de omgeving prettiger, ook onze medewerkers ‘rijden ermee weg’.”