Project Varen doe je samen!

Varen doe je samen!
Om de scheepvaartverkeersveiligheid te bevorderen hebben in 2007 een aantal partijen de handen ineen geslagen. Nadat in 2007 de pilot met succes is afgerond, is besloten deze unieke samenwerking een meer structureel karakter te geven. De betrokken partijen zijn Rijkswaterstaat, betrokken provincies, Haven Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Groningen Seaports, HISWA Vereniging, het Watersportverbond, Koninklijke Schuttevaer, ANWB en Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN). Het Convenant Varen doe je samen! loopt van 2008 tot 2014. De projectorganisatie is ondergebracht bij SRN in Driebergen.

Op dit moment zijn er naast een informatiemap vijf knooppuntenboekjes gerealiseerd (Noord- en Zuid Holland, Amsterdam Rijnkanaal, Deltawateren, Waddenzee en de Maas en grote rivieren) en wordt hard gewerkt aan nieuwe boekjes over onder andere de IJssel, de Nederlandse Noordzeekust en Friesland / Groningen / Drenthe. In de boekjes worden op een heldere en overzichtelijke wijze belangrijke vaarwegknooppunten beschreven. Naast een toelichting laten de detailkaarten zien hoe de recreatie- en beroepsvaart op een veilige en vlotte manier knooppunten kunnen passeren. Hoewel de detailkaarten een aanbevolen vaarroute aangegeven zijn deze niet verplicht. Er zijn vaak tal van andere manieren van oversteken mogelijk. Het meest belangrijk is dat u zich bij het oversteken aan de geldende verkeersregels houdt en, voordat u oversteekt, goed uitkijkt en duidelijk aan de andere vaarweggebruikers laat zien wat u gaat doen, zodat deze op tijd kunnen reageren.

De komende jaren wordt het aantal beschreven knooppunten uitgebreid, de website www.varendoejesamen.info onderhouden en de gepubliceerde informatie jaarlijks geactualiseerd. Aansluiting wordt gezocht bij soortgelijke projecten die een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van het aantal (bijna-) ongevallen op de vaarweg tussen beroeps- en recreatievaart, en aan de vermindering van het gevoel van onveiligheid.

HISWA 2008
Tijdens de onlangs georganiseerde HISWA Watersporttentoonstelling in Amsterdam hebben vele watersporters kennis gemaakt met dit bijzonder nuttige project. Varen doe je samen! was aanwezig op het HISWA kenniseiland. Er vele informatiemappen en knooppuntenboekjes uitgedeeld. En ook konden bezoekers knel- en knooppunten aangeven, aangezien SRN naast veiligheid zich ook bezighoudt met de realisatie van een knelpuntvrij basis recreatietoervaartnet.

Bron: VarenDoeJeSamen.info, 20-03-2008;