Projecten Duurzaam Schip September 2011

1) Organiseren symposium 10-jarig bestaan Kenniscentrum Duurzaam Schip
Dit symposium vindt plaat op vrijdag 30 maart 2012 en heeft als insteek Energy Efficiency in relatie tot Marpol. Dit is gedurende het eerste semester een combiproject met project nr. 4 ‘Energy Efficiency Plan’ dat een looptijd heeft van 1 semester. De organisatie van het symposium heeft een looptijd van 2 semesters.

2) Solarboat
Onderzoek, ontwerp, begroting en planning van een nieuwe, concurrerende solarboat. Project met een looptijd van 2 semesters waarbij het uiteraard de bedoeling is dat dit project volgend schooljaar ( 2012/2013) resulteert in de bouw van een nieuwe boot waarmee we in 2013 weer aan de races deel kunnen nemen. Eerste semester onderzoek en basisontwerp gereed; tweede semester detailontwerp, begroting en planning gereed.

3)Remote Control
Project ( 1 semester) waarbij de huidige Solarboat ingezet gaat worden om de mogelijkheden en onmogelijkheden van onbemand varen middels remote control inzichtelijk te krijgen. Opzetten en uitvoeren van valide testcases om van te voren vastgestelde technieken en hypotheses m.b.t. onbemand varen te aanvaarden dan wel weerleggen.

4)Energy Efficiency Plan
Op 15 juli 2011 zijn de amendementen van MARPOL Annex VI tijdens de Marine Environment Protection Committee in Londen aangenomen. Elk schip van meer dan 400 GT moet vanaf 1 januari 2013 over een zogenaamd Energy Efficiency Plan beschikken. Wat moet er in zo’n plan staan, hoe is het opgezet en welke mogelijkheden zijn er om efficiënt met energie aan boord om te gaan?

5) Technische oplossingen voor mestverwerking aan boord
Veeschepen zijn steeds meer beperkt in de mogelijkheden om mest, van vee dat aan boord vervoerd wordt, overboord te zetten. De verwachting is dan ook dat de regelgeving dusdanig aangescherpt gaat worden dat dit helemaal niet meer mogelijk is. Breng in kaart welke mogelijkheden er zijn voor duurzame verwerking van mest aan boord of aan de wal, afhankelijk van het vaarprofiel en de mogelijkheden van de schepen, incl. kosten-baten analyse.

6) Onderzoek toepassing Flettner Rotor aan boord
Een nieuw te bouwen ferry wordt uitgerust met Flettner rotoren.
Bepaal de mogelijke brandstof besparing op jaarbasis uitgaande van de volgende configuraties:
Mk zonder asgenerator.
MK met asgenerator
MK met asgenerator die ook de mogelijkheid van PTI heeft.
MK met meerdere motoren en DE voortstuwing.

7) Emissiemeting gas/waterinjectie Wartsila Technum
Praktisch onderzoek waarbij in kaart gebracht moet worden welke aanpassingen er nodig zijn om de Wärtsilä in het Technum geschikt te maken voor gas/waterinjectie en voor emissiemeting met en zonder gas/waterinjectie. Tevens nulmeting en opstellen voorwaarden en uitvoering testtrials, opstellen testprotocol.

8) Ballastwatermanagement
Project van het NIOZ dat een praktijkonderzoek omvat naar hoe rederijen met ballastwater omgaan. Tevens opstellen van een beslismatrix om te komen van een longlist van ballastwatersystemen tot een shortlist die bruikbaar is voor rederijen. Duur: 1 semester. Op dinsdag 8 en woensdag 9 November 2011 vindt in Rotterdam het North Sea Ballast Water congres plaats waaraan de projectgroep deelneemt.

9) Nederlandse vlag en HBO vaarbevoegdheid
Onderzoek naar de toegevoegde waarde voor rederijen van het varen onder Nederlandse vlag. Tevens onderzoek naar de toegevoegde waarde voor studenten en rederijen van een hbo-diploma: wat is het aanname- en promotiebeleid van de rederijen t.a.v. hbo-gediplomeerden?

10) Piraterij
Ter voorkoming van piraterij zijn er diverse systemen op de markt, maatregelen van rederijen, regelgeving en voorbereiding van studenten op zeevaartscholen. Breng in kaart wat er is en breng advies uit aan de sector wat er op deze gebieden wenselijk is. Op 7 oktober 2011 is er een netwerkbijeenkomst van de Vereniging van Oud Leerlingen ( VOL) in de Pieter Vijnzaal m.b.t. dit onderwerp.

11) Hydrometeo en statistiek
Nautisch onderzoek in samenwerking met RWS, Zeeland Seaports en Ovet naar hoeveel procent van de tijd Capesize schepen met een grotere diepgang dan toegestaan de haven van Vlissingen en Terneuzen binnen zouden kunnen komen. Projectduur: 1 semester.

Bron: Duurzaam Schip, 05-09-2011;