Projectplan Versterking Houtribdijk onherroepelijk

Van 3 november tot en met 14 december 2016 heeft het ‘Besluit projectplan Waterwet Versterking Houtribdijk en de hoofdvergunningen’ ter inzage gelegen. Op dit besluit is geen beroep ingesteld. Het projectplan en de hoofdvergunningen zijn daarmee onherroepelijk.

De Houtribdijk, tussen Enkhuizen en Lelystad, beschermt grote delen van Nederland tegen hoogwater. Bij de landelijke toetsing aan de norm voor de waterveiligheid is gebleken dat verbeteringen nodig zijn om het achterland ook op lange termijn veilig te houden. Rijkswaterstaat versterkt daarom de Houtribdijk over een lengte van circa 25 km. De versterking van de Houtribdijk vindt plaats aan de Markermeer- en IJsselmeerzijde van de dijk door middel van harde en zandige versterkingen.

De start van de werkzaamheden aan de Houtribdijk staat gepland in 2017. In 2020 voldoet de dijk weer aan de gestelde wettelijke veiligheidsnormen.

Lees ook Boskalis en Van Oord gaan Houtribdijk versterken