Protocol waarborgt snelle en adequate actie in schelpdiersector

Rijswijk, Vandaag werd door de voorzitter van het Productschap Vis, de heer Loonen, een protocol voor de sanitaire eisen van schelpdieren overhandigd aan Staatssecretaris Odink van het Ministerie van LNV. In het protocol staan afspraken en procedures die gebaseerd zijn op Europese wetgeving op het gebied van voedselveiligheid, zoals monstername van productiewater. Het protocol is het resultaat van intensief overleg tussen betrokken partijen; het Productschap Vis, het Ministerie van LNV en VWS, de Voedsel en Warenautoriteit (Keuringsdienst van Waren en de RVV). 
Het protocol geldt voor mosselen, oesters, kokkels, spisula en ensis. “We hebben er veel voor over om al onze productiewateren in de A-status te houden, iets waar collega-lidstaten jaloers op zijn”, zegt voorzitter Loonen. 
“Het is niet zo dat voor het protocol de voedselveiligheid niet gewaarborgd was, maar het protocol zorgt voor duidelijkheid en efficiency”. 
De Staatssecretaris toonde zich enthousiast over het protocol. “Ik ondersteun dit protocol vooral ook, omdat de sector zijn verantwoordelijkheid op dit terrein neemt”. 

Bron: Pvis, 01-05-2003;

Related news

List of related news articles