Provincie wil grond kopen voor containerterminal Flevokust

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland zijn voornemens om maximaal 5 miljoen euro uit te trekken om grond aan te kopen voor de containerterminal Flevokust. Deze terminal is van groot belang voor het versterken van de economie en de werkgelegenheid in heel Flevoland. Ook wil de provincie geld lenen aan de gemeente Lelystad tegen een gunstige rente, zodat het project Flevokust van start kan gaan. Provinciale Staten zullen begin 2014 over het voorstel van Gedeputeerde Staten besluiten.

Kansen pakken
Indien de ontwikkeling van Flevokust nu niet start, is de kans groot dat er elders in de regio, buiten Flevoland, een ander overslaghaveninitiatief wel tot ontwikkeling komt. Daarmee zal Flevokust feitelijk van de baan zijn. Gedeputeerde Appelman: “We moeten nu onze kansen pakken. De condities voor de ontwikkeling van Flevokust zijn de afgelopen jaren nog nooit zo gunstig geweest. Er is zicht op bijna € 10 miljoen euro aan subsidie van het rijk en Europa, er is al voor 82 hectare de intentie uitgesproken om grond te kopen en er ligt een Green Deal waardoor Flevokust zonder opslag en reiniging van ongereinigde AEC-bodemassen gerealiseerd wordt. Deze kans voor de economie, de bereikbaarheid en werkgelegenheid van Flevoland mogen we niet laten lopen. Daarom maakt de provincie de realisatie van de terminal alvast mogelijk.”

Containerterminal
De provincie is voornemens om de 2,5 hectare grond waar de containerterminal moet komen van de gemeente Lelystad te kopen voor een bedrag van maximaal 5 miljoen euro. De provincie zal de gronden vervolgens verkopen dan wel verpachten aan een exploitant van de terminal. Daarmee loopt de provincie alvast vooruit op de komst van een exploitant van de terminal en wordt de periode totdat een exploitant aan de slag gaat overbrugd. Naast de aankoop van de grond voor de container terminal wil de provincie de gemeente Lelystad geld lenen tegen het aantrekkelijke rentepercentage van 2%. Eerder was sprake van een samenwerking met drie partijen, waaronder het Havenbedrijf Amsterdam. De betrokkenheid van de provincie bestond toen uit een algemene participatie in een BV-constructie met 5 miljoen euro. Dit wijzigt nu. Met de aankoop van de grond maakt de provincie de realisatie van de containerterminal direct mogelijk.

Juiste locatie
Diverse recente onderzoeken tonen aan dat Lelystad de perfecte locatie is voor een multimodale overslaghaven. Ook de markt geeft aan dat Flevokust de juiste locatie is voor realisatie van een containerterminal. Gesprekken met marktpartijen bevestigen dat er diverse potentiële exploitanten zijn voor de terminal. Daarnaast laat marktonderzoek naar lokale ladingstromen een positief beeld zien. Verschillende partijen hebben ondertussen bovendien een intentieovereenkomst getekend om hun lading via Flevokust te verschepen. Gedeputeerde Appelman: “Alle signalen staan op groen. Ik ben er van overtuigd dat Flevokust een succes gaat worden.”

Meer… Provincie Flevoland