Provinciebestuur Zuid-Holland zet geen streep door kolencentrales Maasvlakte

Voor de tweede keer heeft de Raad van State de provincie Zuid-Holland teruggefloten. De provinciale natuurvergunning voor kolencentrales die op de Maasvlakte worden gebouwd deugt niet. Volgens de Statenfractie van GroenLinks een ideale kans om definitief een streep te zetten door de komst van de kolencentrales. Fractievoorzitter Marijke Kleijweg diende daarvoor een motie in tijdens de Algemene Beschouwingen. “Zuid-Holland heeft zonder deze centrales al de meest vervuilde lucht en de minste natuur van Nederland” zegt woordvoerder Berend Potjer “je moet er toch niet aan denken dat er straks nog meer dan vier miljoen kilo stikstofoxiden en zwaveloxiden per jaar bijkomt. Dat kun je toch niet maken richting je burgers.”

Meer… GroenLinks