Publiekssymposium over de wereldwijde Maritieme Technologie

Het Maritiem Instituut “Willem Barentsz” (MIWB) organiseert op 17 april in samenwerking met een aantal bedrijven en instellingen op Terschelling een publiekssymposium over de wereldwijde Maritieme Technologie. Het symposium is één van de vele attracties in het kader van de “maand van de Aarde” die op Terschelling worden georganiseerd in samenwerking met het blad National Geographic en de TV zender National Geographic Channel.

De Nederlanders spelen een leidende rol in de wereld als het gaat om grote waterstaatkundige projecten. Die klussen worden steeds veelzijdiger. Zo worden niet alleen gigantische havens en eilanden voor vliegvelden of voor recreatie en bewoning aangelegd, maar worden ook fundaties in zee gemaakt voor de gas- en olie industrie, windmolenparken, tunnels en bruggen.

Voor al dat werk moet eerst de bodemstructuur in kaart worden gebracht en dat is het terrein van de hydrografisch surveyor. Het MIWB verzorgt als enig instituut in Nederland met de hogere beroepsopleiding Ocean Technology de opleiding tot hydrografisch surveyor. De vraag naar deze maritieme technologen is groot, veel groter dan de school op dit moment aan afgestudeerden aflevert. Daarom organiseert het MIWB met een groot aantal bedrijven een publiekssymposium.

Het symposium is in de eerste plaats bedoeld voor iedereen, die belangstelling voor deze sector heeft en er meer van wil weten en/of zien. Het symposium is derhalve niet zozeer bedoeld voor vakmensen uit de sector en voor eindexamenkandidaten van middelbare scholen en middelbare beroepsopleidingen. Wel echter voor docenten en decanen van deze scholen, journalisten en publicisten en andere belangstellenden. Het symposium moet als een soort excursie op het droge naar deze sector worden gezien. Een moderne vorm van public relations.

Op 17 april zal Van Oord Dredging and Marine Contractors uit Rotterdam, één van de grootste natte aannemingsbedrijven ter wereld, een beeld van de veelzijdige werkzaamheden geven, gevolgd door de Hydrografische Dienst ( onderdeel van de Koninklijke Nederlandse marine) over het maken van zeekaarten.
Het bedrijf Deep uit Amsterdam dat ondermeer een groot aantal metingen in de Waddenzee en voor de Nederlandse kust uitvoert, zal een indruk geven wat er komt kijken voor werken onder water.

Fugro Survey uit Leidschendam zal de rol van de hydrograaf in de wereldwijde offshore illustreren. Wierd Koops, lector aan de NHL en aan het MIWB in het bijzonder, zal een verhandeling houden over het opsporen en bergen van verloren gegane lading op de zeebodem. Tot slot worden twee case studies gepresenteerd over het Ormen Lange project, een fundatie voor een zware pijpleiding en de aanleg van een tunnel tussen twee eilanden in Taiwan.

Daarna is er volop gelegenheid om aan de inleiders vragen te stellen. Zij zullen discussiëren onder leiding van de journalist Hans Vandersmissen. De deelnemers krijgen aansluitend gelegenheid om op de simulatoren van het MIWB een kijkje te nemen en te ervaren hoe modern technisch maritiem onderwijs is ingericht en evalueert.

Het symposium is zo ingericht dat deelnemers ’s morgens met de eerste sneldienst vanaf Harlingen tijdig op Terschelling kunnen zijn en ’s middags ook met de sneldienst dan wel de autoveerboot kunnen terugkeren. Het symposium kost slechts € 50. Hierbij zijn de drankjes en lunch inbegrepen.

Bron: Maritiem Instituut “Willem Barentsz”, 20-03-2009;