Foto, Rob Adriaanse

Pulsvisverbod onnodig volgens wetenschappers

The International Council for the Exploration of the Sea (ICES) stelt dat pulsvissen minder impact op de ecologie en milieu heeft dan vissen met de traditionele boomkor. Daarmee is het Europese verbod op pulsvissen onnodig. ICES heeft op verzoek van Nederland advies uitgebracht over de vraag of pulsvisserij voor de tongvisserij op de Noordzee bijdraagt ​​aan verminderde of verhoogde ecosysteemeffecten.

Foto, Rob Adriaanse

Sinds 2009 is het merendeel van de Nederlandse boomkorvissers overgestapt op pulsvisserij op tong. Met de pulstechniek worden de bodemvissen opgeschrikt met elektrische schokjes en gevangen. Volgens de Europese Unie zou deze manier van vissen teveel ecologische schade aanrichten.

De wetenschappers van ICES zeggen dat het pulsvissen juist minder impact heeft op het milieu dan het boomkor vissen waarbij met zware kettingen de bodem omgewoeld wordt. Ook is er bij het pulsvissen minder bijvangst. Ze baseren zich op een rapport dat is geschreven door een team onder leiding van de Nederlandse wetenschapper Adriaan Rijnsdorp.

Verbod op pulsvissen blijft

Het rapport van Rijnsdorp en het advies van ICES verandert niets aan het EU-verbod op pulsvissen. Het besluit is al genomen. Er volgt wel een evaluatie aan het einde van dit jaar. Daarin zal het ICES-advies meegenomen worden, maar om het pulsverbod terug te draaien zal er nieuwe wetgeving moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad, zo meldt de NOS.

Lees het ICES-advies over pulsvisserij.