PvdA wil Onderzoek naar inzet goedkope wind en zonnestroom

ShutterstockLiggend

De PvdA Statenfractie heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om onderzoek te doen naar de inzet van goedkope wind- en zonnestroom op piekmomenten, om zo te kunnen besparen op aardgas. Dit kan aantrekkelijk zijn voor de bedrijven in Delfzijl. De Statenfractie heeft dan ook gevraagd in gesprek te treden met deze bedrijven om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om de stoomproductie op het chemiepark – tijdens de goedkope momenten – met elektriciteit op te wekken.

Naarmate wind en zonne-energie een groter deel gaan uitmaken van de stroomproductie, zal het vaker voorkomen dat er een overschot aan stroom op het net beschikbaar komt. Op zulke momenten kunnen we in de toekomst met stroom gas maken of het op andere manier opslaan voor wind- en zonarme dagen. Maar ook kunnen we met de goedkope stroom warmte opwekken, die onder andere ingezet kan worden bij chemiebedrijven. Op deze manier kan de gemiddelde energieprijs voor de bedrijven naar beneden. Omdat de investeringen beperkt zijn, wil de PvdA weten of op deze manier de industrie in Delfzijl ondersteund kan worden ten dienste van de werkgelegenheid.

Meer… PvdA